Hải Phòng: Quy định mới về giá thuê nhà ở tại chung cư xây mới

05/06/2022 09:00:00 daidoanket.vn
Tháng 6/2022, Hải Phòng sẽ ban hành bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với các chung cư mới được Thành phố xây từ năm 2017 đến nay.

Theo dự kiến, chung cư U19 Lam Sơn (phường Lam Sơn, quận Lê Chân) có mức giá thuê bình quân 51.480 đồng/m2; các toà chung cư 29 tầng HH3+HH4 Đổng Quốc Bình (phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) có mức giá thuê trung bình 68.578 đồng/m2; chung cư Đ2 Đổng Quốc Bình (phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) có mức giá thuê trung bình 73.306 đồng/m2 và chung cư N1- N2 Lê Lợi (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) có mức giá thuê bình quân 94.674 đồng/m2.

Giá thuê nhà ở chung cư mới của Hải Phòng tăng từ 6 - 8 lần so với chung cư cũ.
Giá thuê nhà ở chung cư mới của Hải Phòng tăng từ 6 - 8 lần so với chung cư cũ.

Trong đó, chung cư U19 Lam Sơn có quy mô 56 căn hộ; chung cư N1 + N2 có quy mô 126 căn hộ; toà chung cư 29 tầng HH3 + HH4 có quy mô 1.456 căn hộ. Giá thuê nhà tại các chung cư trên được xác định là chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, chi phí bảo trì, thuế giá trị gia tăng. Giá thuê nhà trên không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí quản lý vận hành.

Nếu tính theo đơn giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước đối với các hộ dân thuê nhà tại các chung cư vừa xây mới nêu trên thì hàng tháng, các hộ dân phải chi trả từ 1 – 3 triệu đồng, bao gồm cả tiền quản lý, vận hành, tiền trông xe đạp, xe máy cho căn hộ mới.

Trong khi đó, hầu hết các hộ thuê nhà chung cư mới xây từ năm 2017 trở lại đây đều là các hộ dân chung cư cũ quay trở lại, tái thuê nhà mới, mức chi thuê nhà tăng gắp 6 – 8 lần so với nhà chung cư cũ khiến các hộ dân chưa yên tâm tạm cư.

Bởi vậy, để an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ dân có đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà, Hải Phòng đang xem xét cơ chế, chính sách hỗ trợ giá thuê nhà cho các hộ thuê chung cư mới xây. Theo đó, trong 3 năm đầu, ngân sách Hải Phòng sẽ hỗ trợ, giảm 70% so với giá tính đúng, tính đủ để đảm bảo giá thuê nhà ở chỉ từ 15.000 – 27.000 đồng/m2.

Được biết, đơn giá thuê nhà ở chung cư thuộc sở hữu Nhà nước mới được xây dựng có thể được điều chỉnh trong các năm tiếp theo. 

daidoanket.vn