Hà Nội đẩy mạnh triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia phục vụ chuyển đổi số

16/05/2022 18:55 Thùy Dương

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Công thương, Giao thông vận tải, Công an Thành phố; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân 05 quận, huyện triển khai thí điểm và một số doanh nghiệp bưu chính.

Tập trung vào 4 nhiệm vụ chính

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cho biết, thực hiện các quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; Kế hoạch phát triển Nền tảng Địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, ngày 20/4/2022, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về triển khai thử nghiệm Nền tảng Địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại cuộc họp

Trong Kế hoạch số 126/KH-UBND, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Tài chính, Công an thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện: Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Thạch Thất và đề nghị sự tham gia của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn Hà Nội.

”Trong giai đoạn thử nghiệm, Thành phố tập trung vào 4 nhiệm vụ chính: Thu thập, cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ Nền tảng Địa chỉ số gắn với bản đồ số trong các lĩnh vực: Du lịch, Bưu chính, Phòng cháy chữa cháy; Thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; Thông tin, tuyên truyền” - Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Trên cơ sở kết quả triển khai thử nghiệm, các cơ quan chuyên môn sẽ đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và mở rộng ứng dụng, khai thác dữ liệu địa chỉ số trong các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của Thành phố.

Đảm bảo dữ liệu được cập nhật nhanh chóng

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Thủ trưởng các sở, ngành, quận, huyện trực tiếp tham gia triển khai thử nghiệm Nền tảng Địa chỉ số xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng về chuyển đổi số của Thành phố để bố trí nguồn lực phù hợp, hợp pháp theo đúng quy định; đồng thời, để triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Cụ thể, đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, đồng chí Chử Xuân Dũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Nền tảng Địa chỉ số, Kế hoạch số 126/KH-UBND và kết quả triển khai thử nghiệm để người dân, doanh nghiệp biết, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai và khai thác, sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Sở Du lịch, Công an Thành phố và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thí điểm cần phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam rà soát cơ sở dữ liệu địa chỉ số hiện có của Tổng Công ty đối với các đối tượng tương ứng của ngành, đơn vị cần gán địa chỉ số nêu tại Kế hoạch số 126/KH-UBND; cập nhật, bổ sung dữ liệu địa chỉ số còn thiếu.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại cuộc họp

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị chủ động đề xuất các yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Thành phố triển khai các nhiệm được giao tại Kế hoạch số 126/KH-UBND đảm bảo tiến độ, chất lượng; đảm bảo dữ liệu được cập nhật phù hợp các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Để công tác phối hợp triển khai đạt hiệu quả cao, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ Quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ tạo điều kiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của Thành phố trong quá trình triển khai thực hiện. 

Ngoài ra, đồng chí Chử Xuân Dũng cũng khuyến khích các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn Thành phố khai thác và ứng dụng hiệu quả Nền tảng Địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử và logistics; tạo ra các cơ hội kinh doanh, các dịch vụ mới trên Nền tảng Địa chỉ số.