Hà Nội đặt mục tiêu có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm tới

09/12/2020 22:55:11 cafef.vn
Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Đề án nêu ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 97% tổng số doanh nghiệp của Hà Nội. Trong những năm gần đây, khu vực này cho thấy nhiều bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Vì vậy, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với phát triển kinh tế thành phố.

Đề án gồm 3 nhóm chính sách hỗ trợ với các nội dung chi tiết, bao trùm được thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025. Thứ nhất là nhóm chính sách hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ hai là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. 

Mục tiêu trong 5 năm tới, thành phố có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới với tốc độ tăng trên 10%/năm. Đồng thời, doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn đấu đạt 3 chỉ tiêu: tạo thêm 2 triệu việc làm mới cho người lao động; đóng góp trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của thủ đô; chiếm trên 30% tổng đóng góp vào ngân sách nhà nước của toàn thành phố.

Để tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để đến năm 2025 đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Mặt khác, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh. Qua đó, nâng tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu ngang bằng với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN (ASEAN-4).

Dự kiến kinh phí thực hiện đề án là hơn 832 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và hơn 125 tỷ đồng từ kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia.

cafef.vn