Gộp chi trả lương hưu tháng 7 và 8/2021 vào cùng 1 kỳ

29/06/2021 07:51:00 daidoanket.vn
Gộp chi trả lương hưu tháng 7 và 8/2021 vào cùng 1 kỳ

 

Gộp chi trả lương hưu tháng 7 và 8/2021 vào cùng 1 kỳ
Sẽ thực hiện gộp chi trả lương hưu và trợ cấp tháng 7 và tháng 8.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, dịch bệnh Covid-19 tại nước ta đang tiếp tục được kiểm soát, nhưng cục bộ tại một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương đang diễn biến phức tạp, khó dự báo; một số tỉnh có nguy cơ cao có thể bùng phát bất kỳ khi nào ở bất cứ đâu.

Để công tác chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời phát huy tinh thần, trách nhiệm cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7, tháng 8 vào cùng một kỳ chi trả.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh của từng địa phương, địa bàn xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn theo đúng mục tiêu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và Bưu điện tỉnh, thàng phố thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả để người hưởng biết, thực hiện.

daidoanket.vn