Goldman Sachs đệ trình lên SEC xin lập một quỹ ETF phi tập trung

31/07/2021 07:14:00 Đặng Hồng Đức/ Luke Conway (the Street)
Quỹ ETF được đề xuất này sẽ theo dõi Chỉ số tài chính Solactive phi tập trung và Blockchain.

Goldman Sachs đã đệ trình lên Ủy ban giao dịch và chứng khoán Hoa kỳ SEC để tạo lập một quỹ ETF phi tập trung. Theo hồ sơ, quỹ ETF này của Goldman đang muốn tạo sẽ tương thích với các chỉ số tài chính Solactive phi tập trung và chỉ số Blockchain.

Tên hiện tại của ETF trong hồ sơ xin cấp là Goldman Sachs Innovate DeFi và Blockchain Equity ETF.

Goldman nói rằng quỹ sẽ đầu tư "ít nhất 80% tài sản của mình (không bao gồm tài sản thế chấp được giữ từ việc cho vay chứng khoán) vào chứng khoán có trong chỉ số cơ bản, trong các biên lai lưu ký đại diện cho các chứng khoán trong chỉ số cơ bản và vào chứng khoán cơ sở liên quan đến lưu ký biên lai được bao gồm trong chỉ số cơ bản của nó."

Quỹ ETF này được thiết kế để tiếp cận với lĩnh vực tài chính phi tập trung và đầu tư vào hai mảng chính, "Công nghệ Blockchain và Số hóa tài chính."

 

Đặng Hồng Đức/ Luke Conway (the Street)