Giống cây trồng Việt Nam (NSC): Năm 2020 lãi 194 tỷ đồng, EPS đạt 10.817 đồng

31/01/2021 22:57:00 cafef.vn
Riêng quý 4 lợi nhuận sau thuế của Giống cây trồng Việt Nam (NSC) đạt 70 tỷ đồng giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã CK: NSC) đã công bố BCTC quý 4/2020 và luỹ kế cả năm 2020.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 666,6 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt gần 210 tỷ đồng tăng 9,4% so với quý 4/2019. Trong kỳ doanh thu tài chính thấp trong khi các chi phí phát sinh đều tăng cao nên lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là hơn 68 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 1.635 tỷ đồng tăng 7,7% so với cùng kỳ, do chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế đạt 194,5 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 10.817 đồng.

Năm 2020, Giống cây trồng Việt Nam đặt kế hoạch doanh thu 1.513 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 185,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,4% và 10,8% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 30-40% trong năm 2020. Theo đó kết thúc năm 2020, NSC hoàn thành vượt 8% kế hoạch doanh thu và vượt 5% mục tiêu về lợi nhuận. 

Giống cây trồng Việt Nam (NSC): Năm 2020 lãi 194 tỷ đồng, EPS đạt 10.817 đồng - Ảnh 1.
 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/1, cổ phiếu NSC tăng 4.200 đồng lên 75.900 đồng/cổ phiếu.

Giống cây trồng Việt Nam (NSC): Năm 2020 lãi 194 tỷ đồng, EPS đạt 10.817 đồng - Ảnh 2.
 
cafef.vn