Giảm giá hoa tiêu, lai dắt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển 'vượt bão' COVID-19

23/07/2021 15:33:00 congluan.vn
(CLO) Nhiều công ty hoa tiêu hàng hải và lai dắt tàu biển tiếp tục có chính sách giảm giá dịch vụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam chạy tuyến nội địa chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

 

Theo đó, để chia sẻ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam chạy tuyến nội địa, Cục Hàng hải đã có Văn bản số 2668/CHHVN-VTDVHH  kêu gọi các công ty hoa tiêu hàng hải và lai dắt tàu biển tiếp tục có chính sách giảm giá dịch vụ.

Áp dụng mức giá dịch vụ tối thiểu quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải đối với tàu, thuyền Việt Nam hoạt động trên tuyến nội địa (bao gồm cả tàu biển và phương tiện VR-SB). Thời gian áp dụng từ tháng 7/2021 đến hết năm 2021.

Thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam cho thấy đã có 8/12 Công ty Hoa tiêu hàng hải đồng ý giảm giá 10% đối với tàu Việt Nam hoạt động tuyến nội địa, áp dụng bằng giá tối thiểu gồm: Hoa tiêu I, Hoa tiêu II, Hoa tiêu III, Hoa tiêu IV, Hoa tiêu VI, Hoa tiêu VII, Hoa tiêu Tân cảng và Hoa tiêu Vũng Tàu.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Lai dắt tàu biển tại các khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã áp dụng mức giá dịch vụ tối thiểu quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT từ năm 2020 đến nay.

Hiện dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục lây lan và diễn biến phức tạp, các công ty hoa tiêu, lai dắt tàu biển đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm cho tàu thuyền ra, vào hoạt động tại các cảng biển an toàn.

Năm 2020, các công ty hoa tiêu hàng hải và công ty lai dắt tàu biển đã có chính sách giảm giá dịch vụ đối với tàu, thuyền Việt Nam hoạt động trên tuyến nội địa nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam để giảm bớt khó khăn do dịch bệnh.

P.V

congluan.vn