Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường xăng, dầu từ ngày 1 tháng 4

24/03/2022 08:47:00 Bảo Linh
Theo Nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, từ ngày 1/4/2022 đến 31/12/2022, sẽ giảm thuế 2.000 đồng/lít xăng, 1.000 đồng/lít dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn...

Chiều 23/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thừa Ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình của Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Tờ trình nêu rõ, xăng dầu vừa là mặt hàng chiến lược, quan trọng, vừa là mặt hàng thiết yếu có tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Việc giá dầu thô thế giới và giá xăng dầu trong nước liên tục tăng trong thời gian qua và được dự báo là có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới sẽ có tác động làm tăng thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt là nguồn thu từ dầu thô.

Qua đó, sẽ bù đắp số giảm thu do việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường.

Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ góp phần chia sẻ một phần lợi ích của nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp; góp phần giảm chi phí sản xuất của doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí tiêu dùng cho người dân.

Việc điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trước bối cảnh giá dầu thô thế giới và giá xăng dầu trong nước biến động tăng và có xu hướng tăng cao trong khi nền kinh tế - xã hội đang gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Đồng thời, việc điều chỉnh đảm bảo trong khung mức thuế bảo vệ môi trường quy định tại Luật thuế bảo vệ môi trường nên vẫn đảm bảo nguyên tắc phù hợp với mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa.

Theo đó, đề nghị điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn như sau: Xăng, trừ etanol mức thuế 2.000đ/lít; Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn mức thuế 1.000đ/lít (giảm 50% so với các mức thuế hiện hành); Dầu hỏa mức thuế 300đ/lít (giảm 70% so với mức thuế hiện hành); Nhiên liệu bay mức thuế 1.500đ/lít (giữ như mức thuế hiện hành).

Nghị quyết được áp dụng từ 1/4/2022 đến 31/12/2022 và bãi bỏ Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/ 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/1/2023 được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/ 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Để góp phần giảm áp lực về nguồn cung xăng dầu trên thị trường trong nước, cơ quan của Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tăng cường công tác quản lý, kịp thời kiểm tra và có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trong nước sử dụng đúng quy định đối với lượng xăng dầu dự trữ thương mại của doanh nghiệp.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

 
 
 
 
 
 
Bảo Linh