Giá xăng dầu sẽ điều chỉnh 10 ngày một lần từ năm 2022

02/11/2021 17:30:00 congluan.vn
(CLO) Trong trường hợp giá xăng dầu biến động bất thường, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều chỉnh. 

Giá xăng dầu điều chỉnh 3 lần mỗi tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 95/2021, sửa đổi bổ sung Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu với nhiều nội dung thay đổi về cơ chế điều hành xăng dầu và công thức tính giá.

Cụ thể, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm xuống từ 15 ngày còn 10 ngày, tức mỗi tháng điều chỉnh ba lần.

Thời gian điều hành sẽ áp dụng vào ngày 1, ngày 11 và 21 hàng tháng. Nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ thì thời gian điều chỉnh giá lùi sang ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo.

Trong trường hợp giá xăng dầu biến động bất thường, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều chỉnh. 

Nếu các yếu tố cấu thành biến động làm giá cơ sở tăng trên 10% so với giá cơ sở liền kề trước đó hoặc giá biến động ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng sẽ quyết định biện pháp điều hành trên cơ sở báo cáo của Bộ Công Thương.

Quy định mới về công thức tính giá cơ sở xăng dầu

Theo quy định mới, công thức tính giá cơ sở xăng dầu không chỉ được xác định từ nguồn nhập khẩu mà sẽ tính thêm từ nguồn xăng dầu sản xuất trong nước

Trong đó, giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu được xác định trên các cơ sở: giá thế giới, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, mức trích lập Quỹ bình ổn giá, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận kinh doanh định mức, các khoản thuế phí và trích nộp khác theo quy định, đồng thời bổ sung quy định về cách tính thuế thu nhập theo bình quân gia quyền.

Còn giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước được xác định trên cơ sở giá xăng dầu thế giới cùng Premium (khoản chênh lệch so với giá thế giới, được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo sản lượng), chi phí định mức tối đa đưa về cảng, thuế tiêu thụ đặc biệt cùng các chi phí thuế, phí khác.

Riêng xăng sinh học (E5, E10...) được tính thêm tỷ lệ % theo thể tích xăng không chì, tỷ lệ % theo thể tích của ethanol được nhập khẩu và mua từ nguồn trong nước theo tỷ lệ nhất định.

Thương nhân phải có hệ thống phân phối xăng dầu

Nghị định cũng sửa đổi điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Một trong các điều kiện được sửa là thương nhân phải có hệ thống phân phối xăng dầu.

Cụ thể, thương nhân phải có tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 5 cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

Đồng thời, thương nhân cũng cần có tối thiểu 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối.

Đối với thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không, nghị định quy định không bắt buộc phải có hệ thống phân phối quy định trên nhưng phải đáp ứng thêm một số yêu cầu như phải có phương tiện vận tải, xe tra nạp nhiên liệu, kho tiếp nhận tại sân bay... thuộc sở hữu hoặc thuê từ 5 năm trở lên. 

Đối với đại lý bán lẻ xăng dầu, nghị định sửa điều kiện về cửa hàng bán lẻ như có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Kỳ Hoa

congluan.vn