Giá vốn giảm, Sợi Thế Kỷ (STK) báo lãi 68 tỷ đồng quý 4, tăng hơn 28% so với cùng kỳ

22/01/2021 10:24:00 cafef.vn
Tính chung cả năm 2020 Sợi Thế Kỷ đạt 143 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 9,8% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán STK) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu thuần đạt 569 tỷ đồng, giảm nhẹ so với doanh thu hơn 575 tỷ đồng đạt được quý 4 năm ngoái. 

Doanh thu công ty phần lớn từ mặt hàng chủ lực là sợi tổng hợp. Tỷ lệ giảm chi phí giá vốn còn lớn hơn doanh thu, dẫn đến lợi nhuận gộp thu về tăng hơn 4% so với cùng kỳ, đạt 99,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 16,7% quý 4/2019 lên 21,3% quý 4 vừa qua.

Trừ các loại chi phí phát sinh, quý 4/2020 Sợi Thế Kỷ báo lãi sau thuế 68,3 tỷ đồng, tăng 28,4% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2019.

Giá vốn giảm, Sợi Thế Kỷ (STK) báo lãi 68 tỷ đồng quý 4, tăng hơn 28% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu công ty đạt 1.766 tỷ đồng, giảm 20,8% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế cũng giảm đến 33%, còn 143,3 tỷ đồng. EPS đạt 2.028 đồng.

Năm 2020 Sợi Thế Kỷ đặt mục tiêu đạt 1.798,5 tỷ đồng doanh thu và 130,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc năm, công ty đã thực hiện được 98% kế hoạch doanh thu và vượt 9,8% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Giá vốn giảm, Sợi Thế Kỷ (STK) báo lãi 68 tỷ đồng quý 4, tăng hơn 28% so với cùng kỳ - Ảnh 2.
 
cafef.vn