Giá vốn giảm, Licogi 16 (LCG) báo lãi quý 2 tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2020

31/07/2021 07:09:00 toquoc.vn
Khấu trừ chi phí, Lợi nhuận sau thuế 6 tháng của Licogi 16 đạt 130,5 tỷ đồng, vọt tăng 65% so với cùng kỳ năm 2020. Licogi 16 cho biết, lợi nhuận quý 2 tăng nhờ lợi nhuận hợp nhất của một số dự án tăng và biên độ lợi nhuận mảng bất động sản cao.

Công ty cổ phần Licogi 16 (mã chứng khoán: LCG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, tính riêng trong quý 2, doanh thu thuần đạt hơn 836 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 8 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn 9% nên lợi nhuận gộp đạt gần 170 tỷ đồng, tăng 51% so với quý 2/2020.

Doanh thu tài chính trong kỳ ghi nhận gần 2 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính đạt hơn 32 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Đặc biệt, Licogi 16 phải chịu thêm áp lực tăng chi phí, cụ thể là chi phí bán hàng tăng 183% so với cùng kỳ lên gần 17 tỷ đồng; chi phí Quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận hơn 27 tỷ đồng, gấp gần 3 lần quý 2/2020.

Kết quả, công ty báo lãi ròng đạt hơn 73 tỷ đồng trong quý 2/2021, tăng gần 11% so cùng kỳ. 

Giá vốn giảm, Licogi 16 (LCG) báo lãi quý 2 tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2020 - Ảnh 1.
 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Licogi 16 ghi nhận doanh thu gần 1.307 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với thực hiện cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, doanh thu từ các hợp đồng xây dựng đạt 879 tỷ đồng, đóng góp 67% cơ cấu tổng doanh thu.

Hoạt động Bất động sản thu gần 335 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước đồng thời chiếm 26% tổng doanh thu.

Còn lại là doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ khác. 

Khấu trừ chi phí, Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 130,5 tỷ đồng, vọt tăng 65% so với cùng kỳ năm 2020. 

Licogi 16 cho biết, lợi nhuận quý 2 tăng nhờ lợi nhuận hợp nhất của một số dự án tăng và biên độ lợi nhuận mảng bất động sản cao.

So với kế hoach, sau nửa đầu năm 2021, công ty đã hoàn thành 36% kế hoạch doanh thu và 44% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của công ty đạt hơn 6.366 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho cuối quý tăng nhẹ 16,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lên hơn 590 tỷ đồng.

Trong đó tồn kho bất động sản dở dang giảm còn hơn nửa so với đầu năm, chỉ còn hơn 58 tỷ đồng; ngoài ra giá trị tồn kho các công trình xây dựng dở dang lại tăng thêm 61 tỷ đồng lên 482 tỷ đồng.

Giá vốn giảm, Licogi 16 (LCG) báo lãi quý 2 tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2020 - Ảnh 2.
 

Tổng Lợi nhuận sua thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối quý 2 đạt hơn 434 tỷ đồng.

Ngoài ra Licogi 16 còn có 119 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 94 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Mới đây, Licogi 16 đã chính thức thông qua phương án phát hành gần 9,22 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020; đồng thời chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động về số vốn lên tới  500 tỷ đồng.

Trên thị trường hiện cổ phiếu LCG chốt phiên 30/7 tăng 3,8% lên mức 12.450 đồng/cổ phiếu.

Giá vốn giảm, Licogi 16 (LCG) báo lãi quý 2 tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2020 - Ảnh 3.
 
toquoc.vn