Giá nước sạch sinh hoạt cao nhất là 18.000 đồng/m3

02/07/2021 08:30:00 congluan.vn
(CLO) Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 có mức giá nước sạch sinh hoạt tối thiểu 3.500 đồng/m3, tối đa 18.000 đồng/m3. Khu vực nông thôn có mức giá từ 2.000-11.000 đồng/m3.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt mới, kể từ ngày 5/8/2021.

Theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC, giá nước sạch được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình khai thác, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và có lợi nhuận; phù hợp với chất lượng nước, định mức kinh tế - kỹ thuật, quan hệ cung cầu về nước sạch, điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực, thu nhập của người dân trong từng thời kỳ.

Nguyên tắc xác định giá nước sạch phải hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước; khuyến khích khách hàng sử dụng nước tiết kiệm; khuyến khích các đơn vị cấp nước sạch nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, giảm thất thoát, thất thu nước sạch.

Giá bán lẻ nước sạch bình quân do Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với khung giá quy định.

Đối với khu vực đặc thù bao gồm: vùng nước ngập mặn, vùng ven biển, vùng có điều kiện sản xuất nước khó khăn, chi phí sản xuất, cung ứng nước sạch cao thì sau khi sở tài chính thẩm định phương án giá, Uỷ ban Nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng nước sạch và thu nhập của người dân để quyết định giá bán nước sạch phù hợp.

Thông tư số 44 quy định khung giá nước sạch được như sau: Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 có mức giá tối thiểu 3.500 đồng/m3, tối đa 18.000 đồng/m3.

Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 có mức từ 3.000-15.000 đồng/m3. Khu vực nông thôn có mức từ 2.000-11.000 đồng/m3.

Khung giá nước sạch quy định nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, áp dụng cho mức giá bán lẻ nước sạch bình quân do Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định.

Hằng năm, đơn vị cấp nước chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo.

Trường hợp các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch biến động làm giá nước sạch năm tiếp theo tăng hoặc giảm, đơn vị cấp nước lập hồ sơ phương án giá gửi sở tài chính thẩm định trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh.

Đối với trường hợp sau khi đơn vị cấp nước rà soát, giá thành 1 m3 nước sạch năm tiếp theo biến động tăng ở mức đơn vị cấp nước cân đối được tài chính thì đơn vị cấp nước có công văn gửi sở tài chính để báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc giữ ổn định giá nước sạch.

Thông tư số 44/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/8/2021.

Thế Vũ

congluan.vn