Giá bán và sản lượng giảm, Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi 705 tỷ đồng cả năm 2020, giảm 40% so với cùng kỳ

21/01/2021 17:44:00 cafef.vn
Trong đó riêng quý 4/2020 Vĩnh Hoàn ghi nhận lãi sau thuế 153 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.944 tỷ đồng, giảm 10,5% so với quý 4/2019. Tuy nhiên chi phí giá vốn lại giảm ít hơn, chỉ 8% nên lợi nhuận gộp còn 226 tỷ đồng, giảm 23,9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,6%.

Trong quý 4 doanh thu tài chính tăng 22,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên hơn 73 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính cũng tăng 11,7 tỷ đồng, lên trên 32 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được 15 tỷ đồng, xuống còn hơn 60 tỷ đồng. Kết quả, quý 4 Vĩnh Hoàn còn lãi sau thuế 153,2 tỷ đồng, giảm 22,6% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2019.

Giá bán và sản lượng giảm, Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi 705 tỷ đồng cả năm 2020, giảm 40% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu Vĩnh Hoàn đạt 7.037 tỷ đồng, giảm 10,6% so với năm 2019. Trừ chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 1.001 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,2%, giảm mạnh so với tỷ lệ 19,5% đạt được năm 2019.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, có 5.062 tỷ đồng doanh thu bán thành phẩm, chiếm trên 70% tổng doanh thu. Doanh thu từ bán phụ phẩm đạt 1.253 tỷ đồng, đóng góp 17,5% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu hàng háo, cung cấp dịch vụ.

Doanh thu tài chính trong năm ghi nhận hơn 233 tỷ đồng (giảm 18 tỷ đồng so với cùng kỳ), trong đó các khoản lãi chênh lệch tỷ giá, lãi tiền gửi đều tăng, đặc biệt còn ghi nhận hơn 63 tỷ đồng lãi kinh doanh chứng khoán. Trong khi đó quý 3 năm nay không có khoản lãi từ các công ty liên doanh liên kết hơn 120 tỷ đồng như năm 2019.

Giá bán và sản lượng giảm, Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi 705 tỷ đồng cả năm 2020, giảm 40% so với cùng kỳ - Ảnh 2.
 

Chi phí tài chính trong quý hơn 107 tỷ đồng, tăng gần 18 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do tăng lỗ tỷ giá và lỗ chứng khoán kinh doanh. Ngoài ra, chi phí bán hàng giảm được 80 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 171 tỷ đồng chủ yếu nhờ giảm chi phí vận chuyển, lưu kho.

Giá bán và sản lượng giảm, Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi 705 tỷ đồng cả năm 2020, giảm 40% so với cùng kỳ - Ảnh 3.
 

Những nguyên nhận trên dẫn tới, năm 2020 Vĩnh Hoàn còn 791 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 705 tỷ đồng, giảm sút 40% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Giải trình cho nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ, Vĩnh Hoàn cho biết do giá bán và sản lượng đều giảm.

Giá bán và sản lượng giảm, Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi 705 tỷ đồng cả năm 2020, giảm 40% so với cùng kỳ - Ảnh 4.
 
cafef.vn