FRT, NKG, CC4, MBB, NHH, DHN, TPB, CVT, NTP, MPT, ADS, KTT, TLD, SPM, DXP, KSD, PYU, NLS, DVC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

29/11/2020 06:02:00 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

(Tổ Quốc) - Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT): Quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã bán 112.060 cp, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited đã bán 104.000 cp, quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund đã bán 66.220 cp và Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 236.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 6 quỹ liên quan từ 9.896.221 cp (tỷ lệ 12,5297%) xuống 9.377.941 cp (tỷ lệ 11,8735%). Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2020.

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (NKG): Quỹ Kim Vietnam Growth Equity Fund đã bán 1.472.270 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 8 quỹ liên quan từ 9.519.048 cp (tỷ lệ 5,53%) xuống 8.046.778 cp (tỷ lệ 4,68%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/11/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 4 (CC4): Ông Đỗ Tuấn Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.237.000 cp (tỷ lệ 7,37%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2020.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB): Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Minh sở hữu 1.298.774 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 31/12/2020.

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH): Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã mua 1,1 triệu cp và 7.867.160 quyền mua, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 7.376.257 cp (tỷ lệ 20,24%) sau khi thực hiện quyền mua. Giao dịch thực hiện từ 17/11 đến 25/11/2020.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (DHN): Bà Đỗ Thị Nga, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 176.944 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.006.341 cp (tỷ lệ 16%). Giao dịch thực hiện ngày 24/11/2020.

Cũng liến quan đến cổ phiếu DHN, cùng ngày, ông Nguyễn Đức Thắng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 200.881 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 489.552 cp (tỷ lệ 7,78%) và trở thành cổ đông lớn.

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB): Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 250.000 cp ESOP. Trước giao dịch ông Việt Anh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 27/11/2020.

Công ty cổ phần CMC (CVT): Ông Dương Quốc Chính, Chủ tịch HĐQT, đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 66.335 cp. Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2020.

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Công đoàn công ty đăng ký mua 190.000 cp. Trước giao dịch công đoàn công ty sở hữu 466.000 cp (tỷ lệ 0,4%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 30/12/2020.

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (MPT): Ông Lê Khánh Trình, Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 1.746.250 cp (tỷ lệ 10,21%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/11/2020.

Công ty cổ phần  Damsan (ADS): Quỹ Norges Bank đã bán 183.000 cp và quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund đã bán 17.759 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 6 quỹ liên quan từ 11.270.940 cp (tỷ lệ 6,1946%) xuống 10.911.940 cp (tỷ lệ 5,9973%). Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường (KTT): Bà Đặng Thủy Dương, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 210.000 cp. Trước giao dịch bà Dương không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 25/12/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KTT, cùng thời gian, bà Nguyễn Thị Nhàn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 240.000 cp. Trước giao dịch bà Nhàn không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 445.000 cp. Trước giao dịch ông Hiếu không sở hữu cổ phiếu nào.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long (TLD): Ông Nguyễn An Quân, Tổng Giám đốc, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 618.000 cp (tỷ lệ 3,72%). Giao dịch thực hiện từ 17/11 đến 16/12/2020.

Công ty cổ phần SPM (SPM): Ông Đào Hữu Hoàng Vũ, con ông Đào Hữu Hoàng – Chủ tịch HĐQT – đã mua 1.769.020 cp trong tổng số 1,8 triệu cp đăng ký mua trước đó (tỷ lệ 12,64%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Hoàng Vũ không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 25/11/2020.

Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP): Quỹ AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) đã bán 117.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.487.100 cp (tỷ lệ 5,72%). Giao dịch thực hiện ngày 20/11/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư DNA (KSD): Ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 100.000 cp (tỷ lệ 0,83%). Giao dịch thực hiện từ 10/11 đến 16/11/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KSD, cùng thời gian, bà Nguyễn Kim Thành, vợ ông Nguyễn Việt Dũng, đã bán toàn bộ 500.000 cp (tỷ lệ 4,17%).

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên (PYU): UBND tỉnh Vĩnh Phúc đăng ký bán toàn bộ 1.772.424 cp (tỷ lệ 85,46%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 29/12/2020.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (NLS): Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và đầu tư Thịnh Phát đã bán 196.430 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 254.670 cp (tỷ lệ 5,08%). Giao dịch thực hiện ngày 20/11/2020.

Công ty cổ phần  Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC): Ông Hà Văn Tiến, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 760.000 cp. Trước giao dịch ông Tiến sở hữu 2.826.100 cp (tỷ lệ 26,18%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/12 đến 30/12/2020.

 

Mai Nguyễn

toquoc.vn