FRT, AAA, NLG, PVL, MCG, VFS, HAX, CKV: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

17/04/2021 13:51:00 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FRT): Ông Nguyễn Việt Anh, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Việt Anh sở hữu 168.164 cp (tỷ lệ 0,21%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/4 đến 21/5/2021.

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA): Bà Hòa Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Hà không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/4 đến 14/5/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG): Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 150.000 cp. Trước giao dịch ông Ngọc không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/4 đến 19/5/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển công nghệ Việt Nam đã bán 1.394.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 9.995.100 cp (tỷ lệ 19,99%). Giao dịch thực hiện ngày 15/4/2021.

Công ty Cổ phầnCơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG): Ông Mai Minh Huy, em rể bà Hoàng Thị Kim Anh, Thành viên Ban kiểm soát, đăng ký bán toàn bộ 183.900 cp (tỷ lệ 0,35%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/4 đến 17/5/2021.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS): Ông Phan Thành Đạt, Ủy viên Hội đồng quản trị, đã bán toàn bộ 1.980.000 cp (tỷ lệ 4,83%). Giao dịch thực hiện ngày 9/4/2021.

Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX): Ông Hoàng Đức Thân, anh rể ông Đỗ Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị – đã bán toàn bộ 162.750 cp. Giao dịch thực hiện từ 15/3 đến 13/4/2021.

Công ty Cổ phần Cokyvina (CKV): AFC Umbrella Fund đã bán 118.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 259.200 cp (tỷ lệ 6,46%). Giao dịch thực hiện ngày 14/4/2021.

cafef.vn