FPT, PVM, NVL, C47, PAS, PGB, SHS, PME, TS4, TMS, DC4, TOP, VTE: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

26/03/2021 09:44:55 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP FPT (FPT): CTCP Đầu tư và Thương mại BDM đã bán 581.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 79 cp. Giao dịch thực hiện từ 25/2 đến 25/3/2021.

CTCP Máy – Thiết bị dầu khí (PVM): Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam – CTCP đã bán toàn bộ 19.931.430 cp (tỷ lệ 51,58%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 17/3 đến 19/3/2021.

CTCP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (NVL): Bà Nguyễn Thị Xuân Dungngày, quyền giám đốc tài chính, đã mua 350.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 354.746 cp (tỷ lệ 0,033%). Giao dịch thực hiện ngày 24/3/2021.

CTCP Xây dựng 47 (C47): Ông Chu Văn Thế, người có liên quan với ông Phạm Nam Phong – Phó Chủ tịch HĐQT – đã bán 547.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 70 cp. Giao dịch thực hiện từ 25/2 đến 23/3/2021.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS): Ông Trần Duy Cường, Tổng Giám đốc, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.029.500 cp (tỷ lệ 4,04%). Giao dịch thực hiện ngày 18/3/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PAS, ông Nguyễn Thế Hưng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.272.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.350.000 cp (tỷ lệ 5,29%) xuống 78.000 cp (tỷ lệ 0,31%). Giao dịch thực hiện ngày 18/3/2021.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGB): Ông Nguyễn Mạnh Cường, em ông Nguyễn Quang Định – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 397.500 cp (tỷ lệ 0,13%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/3 đến 27/4/2021.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS): Bà Trần Thị Thu Thanh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 146.600 cp (tỷ lệ 0,07%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/3 đến 15/4/2021.

CTCP Pymepharco (PME): Stada Service Holding đã mua 971.214 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 67.154.552 cp (tỷ lệ 89,53%). Giao dịch thực hiện ngày 23/2/2021.

CTCP Thủy sản số 4 (TS4): Bà Phan Thanh Tâm, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Tâm sở hữu 500 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/3 đến 28/4/2021.

CTCP Transimex (TMS): CTCP Đầu tư Toàn Việt đã bán toàn bộ 2.158.534 cp (tỷ lệ 2,65%). Giao dịch thực hiện ngày 24/3/2021.

CTCP DIC Holdings (DC4): Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 600.000 cp. Trước giao dịch ông Thắng sở hữu 3.375.865 cp (tỷ lệ 10,55%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/3 đến 28/4/2021.

CTCP Phân phối TOP ONE (TOP): Ông Trương Văn Hùng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 400.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 1,1 triệu cp (tỷ lệ 4,34%) lên 1,5 triệu cp (tỷ lệ 5,92%). Giao dịch thực hiện ngày 22/1/2021.

CTCP Viễn thông điện tử Vinacap (VTE): Ông Phạm Văn trung Kiên, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 970.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.102.536 cp (tỷ lệ 7,07%) xuống 132.536 cp (tỷ lệ 0,85%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/3/2021.

toquoc.vn