FPT, DGC, DRC, SMA, NHT, VIP, DHT, VMG, VE9, STT, CTI, VTO, VXP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

22/01/2021 10:25:00 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Công ty Cổ phần FPT (FPT): Ông Hoàng Việt Anh, Phó TGĐ, đã bán 115.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 650.346 cổ phiếu (tỷ lệ 0,083%). Giao dịch thực hiện ngày 20/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu FPT, cùng ngày, ông Hoàng Hữu Chiến, Kế toán trưởng, đã bán 120.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 209.562 cổ phiếu (tỷ lệ 0,03%). Trong khi đó ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, đã mua 235.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 19.487.713 cổ phiếu (tỷ lệ 2,49%).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC): Bà Đào Thị Hồng Hiên, vợ ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng Ban kiểm soát – đăng ký bán 140.000 cổ phiếu trong tổng số 285.374 cổ phiếu (tỷ lệ 0,19%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/1 đến 24/2/2021.

Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC): Quỹ ngoại KWE Beteiligungen AG đã bán 400.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 5.980.775 cổ phiếu (tỷ lệ 5,03%) xuống 5.580.775 cổ phiếu (tỷ lệ 4,7%). Giao dịch thực hiện ngày 18/1/2021.

Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA): Ông Nguyễn Viết Hoàng, kế toán trưởng, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Hoàng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/1 đến 10/2/2021.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT): Bà Đào Ngọc Thu, Trưởng Ban kiểm soát, đăng ký bán 100.000 cổ phiếu trong tổng số 552.093 cổ phiếu (tỷ lệ 3,59%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/1 đến 18/2/2021.

Công ty Cổ phần Vật tư xây dựng Vipco (VIP): Ông Nguyễn Đình Tuấn, Thành viên hội đồng quản trị, đăng ký bán 107.300 cổ phiếu trong tổng số 131.055 cổ phiếu (tỷ lệ 0,191%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/1 đến 21/2/2021.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT): Ông Lê Anh Trung, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 488.968 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.094.764 cổ phiếu (tỷ lệ 5,18%). Giao dịch thực hiện ngày 15/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DHT, cùng ngày, bà Nguyễn Thị Minh Hậu, vợ ông Lê Anh Trung, đã bán 804.990 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 56.010 cổ phiếu (tỷ lệ 0,21%).

Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VMG): Ông Nguyễn Quang Ninh, Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký bán toàn bộ 2.394.050 cổ phiếu (tỷ lệ 24,94%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/1 đến 19/2/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VMG, cùng thời gian, ông Nguyễn Quang Minh, Ủy viên hội đồng quản trị, đăng ký bán toàn bộ 1.640.608 cổ phiếu (tỷ lệ 17,09%). Bà Trần Thị My, Trưởng Ban kiểm soát, đăng ký bán toàn bộ 478.400 cổ phiếu (tỷ lệ 4,98%).

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Vneco9 (VE9): Ông Nguyễn Công Quyền, Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 136.072 cổ phiếu (tỷ lệ 1,09%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/1 đến 19/2/2021.

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT): Ông Kakazu Shogo, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 180.800 cổ phiếu trong tổng số 300.800 cổ phiếu (tỷ elej 3,76%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/1 đến 9/2/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (CTI): Quỹ ngoại Victory Holding Investment Limited đã bán 259.300 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.344.840 cổ phiếu (tỷ lệ 7,93%). Gico dịch thực hiện ngày 15/1/2021.

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO): Ông Đinh Kim Oanh, bố vợ ông Nguyễn Chí Nam – Thành viên hội đồng quản trị – đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu trong tổng số 2.034.970 cổ phiếu (tỷ lệ 2,58%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/1 đến 21/2/2021.

Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung Ương VETVACO (VXP): Công ty Cổ phần Anova đã mua 173.400 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 858.400 cổ phiếu (tỷ lệ 23,9%). Giao dịch thực hiện từ 28/12/2020 đến 20/1/2021.

cafef.vn