Fortex (FTM): Quý thứ 9 liên tiếp báo lỗ 49 tỷ đồng

cafef.vn
Lỗ suốt cả 4 quý khiến Fortex (FTM) kết thúc năm 2020 chính thức báo lỗ 200 tỷ đồng cao gấp 2 lần mức lỗ 2019.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex – mã chứng khoán FTM) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần chỉ đạt 36,7 tỷ đồng giảm 80,7% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 1 triệu đồng thay vì lỗ gộp 9,2 tỷ đồng như trong quý 4/2019.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh trong khi chi phí tài chính tăng cao gấp gần 2 lần từ 13 tỷ đồng lên hơn 24 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ tuy nhiên hoạt động khác lại lỗ gần 22 tỷ đồng nên kết quả Fortex chịu lỗ sau thuế hơn 49 tỷ đồng chỉ giảm nhẹ so với khoản lỗ hơn 51 tỷ đồng trong quý 4/2019.

Theo giải trình từ phía công ty doanh thu giảm mạnh, chưa có sự đột biến là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19. Doanh thu của công ty đến chủ yếu từ sản xuất và kinh doanh sợi các loại, diễn biến khó khăn của thị trường khiến doanh thu của công ty sụt giảm mạnh trong khi các chi phí có tính chất cố định phát sinh trong quý như lãi vay, chi phí sản xuất.

Luỹ kế cả năm 2020, Fortex (FTM) đạt 81 tỷ đồng doanh thu thuần giảm mạnh so với con số gần 1.000 tỷ đồng của năm 2019, lợi nhuận sau thuế âm gần 200 tỷ đồng trong khi năm 2019 cũng lỗ 94,6 tỷ đồng.

Trên BCTC của Đức Quân Fortex ghi nhận, tổng nợ phải trả đến cuối quý 4 là 1.176 tỷ đồng, trong đó dư nợ thuê tài chính ngắn hạn 618,6 tỷ đồng (tăng 31,6 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm) và dư nợ thuê tài chính dài hạn 189,6 tỷ đồng (giảm 32,4 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm).

Fortex (FTM): Quý thứ 9 liên tiếp báo lỗ 49 tỷ đồng - Ảnh 1.
 
cafef.vn