EVNGenco 3 (PGV): Ghi nhận chênh lệch tỷ giá, lãi ròng quý 1/2021 đột biến lên 786 tỷ đồng

03/05/2021 08:01:00 toquoc.vn
Ngược lại, doanh thu tài chính EVNGenco 3 (PGV) trong kỳ tăng đột biến, từ mức 70 tỷ (quý 1/2020) lên hơn 487,6 tỷ đồng. Đà tăng chủ yếu từ lãi chênh lệch tỷ giá, trong kỳ ghi nhận hơn 411 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGenco 3, PGV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu 9.142 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khấu trừ giá vốn, Công ty thu về 834,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm so với con số 1.146 tỷ hồi quý 1/2020.

Ngược lại, doanh thu tài chính trong kỳ tăng đột biến, từ mức 70 tỷ (quý 1/2020) lên hơn 487,6 tỷ đồng.

Đà tăng chủ yếu từ lãi chênh lệch tỷ giá, trong kỳ ghi nhận hơn 411 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính giảm đáng kể, đặc biệt chi phí lãi vay giảm gần nửa xuống còn 301 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/3/2021, dư nợ vay của Tổng Công ty Phát điện 3 tiếp tục được cắt giảm đáng kể.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm gần nửa, từ mức 4.942,5 tỷ xuống còn 2.880 tỷ đồng, dư nợ dài hạn cũng giảm nhẹ về mức 45.607,5 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty ghi nhận 926 tỷ lãi thuần, cùng kỳ lỗ hơn 364 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, Tổng Công ty Phát điện 3 lãi ròng 786 tỷ trong quý đầu năm, cùng kỳ lỗ hơn 379 tỷ đồng.

EVNGenco 3 (PGV): Ghi nhận chênh lệch tỷ giá, lãi ròng quý 1/2021 đột biến lên 786 tỷ đồng - Ảnh 1.
 
toquoc.vn