DXG, VRC, BCG, HCM, CC4, ATA, SGC, TTE, TJC, BII, RCL, LHC, CT6, VNH, TMS, HAH, HSA, VTD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

28/01/2021 07:58:32 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Quỹ ngoại Amersham Industries Limited đã mua 932.900 cp, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limied đã mua 1,1 triệu cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 87.343.650 cp (tỷ lệ 16,8523%) lên 89.376.550 cp (tỷ lệ 17,244%). Giao dịch thực hiện ngày 27/1/2021.

CTCP Bất động sản và đầu tư VRC (VRC): Ông Từ Như Quỳnh, Tổng Giám đốc, đã mua 3 triệu cp trong tổng số 7 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.867.080 cp (tỷ lệ 11,73%). Giao dịch thực hiện từ 25/12 đến 28/12/2020.

CTCP Bamboo Cpaital (BCG): Bà Hoàng Bảo Cát, vợ ông Phạm Nguyễn Thiên Chương – Thành viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 333.900 cp đang sở hữu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/2 đến 2/3/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu BCG, quỹ ngoại Imperial Dragon Investments Limited đã bán 770.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 7.549.166 cp (tỷ lệ 5,55%) xuống 6.779.166 cp (tỷ lệ 4,98%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/1/2021.

CTCP Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HCM): CTCP Cộng Hưởng đã bán 191.000 cp trong tổng số 200.000 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 500.030 cp (tỷ lệ 0,16%). Giao dịch thực hiện từ 25/12/2020 đến 22/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HCM, cùng thời gian, ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Thành viên HĐQT, đã bán 110.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 350.000 cp (tỷ lệ 0,11%).

CTCP Đầu tư và xây dựng số 4 (CC4): Bà Nguyễn Thị Hà, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 3.150.000 cp (tỷ lệ 9,84%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/1/2021.

CTCP Ntaco (ATA): Bà Hồ Thị Kim Loan, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 692.600 cp (tỷ lệ 5,77%) xuống 392.600 cp (tỷ lệ 3,27%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 22/1/2021.

CTCP XNK Sa Giang (SGC): Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán toàn bộ 3.565.759 cp (tỷ lệ 49,89%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 22/1/2021.

Trong khi đó CTCP Vĩnh Hoàn báo cáo, cùng ngày đã mua 3.565.759 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.665.759 cp (tỷ lệ 51,29%) và trở thành cổ đông lớn.

CTCP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE): Bà Lê Thị Hạnh, Thành viên BKS, đăng ký mua 1.038.800 cp. Trước giao dịch bà Hạnh sở hữu 1,25 triệu cp (tỷ lệ 4,39%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/2 đến 29/2/2021.

CTCP Dịch vụ vận tải và Thương mại (TJC): CTCP Transimex đăng ký mua 169.300 cp. Trước giao dịch Transimex sở hữu 2.836.400 cp (tỷ lệ 32,98%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/1 đến 26/2/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư (BII): ông Đỗ Cẩn, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.190.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 9,01 triệu cp (tỷ lệ 15,62%). Giao dịch thực hiện ngày 21/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu BII, ông Đỗ Thành Nhân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 5 triệu cp, nâng lượng sở hữ sau giao dịch lên 5.059.110 cp (tỷ lệ 8,77%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 22/1/2021.

CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL): Ông Nguyễn Thanh Phong, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 600.000 cp (tỷ lệ 4,76%) lên 1,1 triệu cp (tỷ lệ 8,73%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/1/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC): Ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 106.000 cp (tỷ lệ 1,47%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/2 đến 26/2/2021.

CTCP Công trình 6 (CT6): Ông Trần Quốc Đoàn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 161.854 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 684.980 cp (tỷ lệ 11,21%). Giao dịch thực hiện ngày 20/1/2021.

CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật (VNH): Bà Nguyễn Thị Bích Liên, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 644.250 cp (tỷ lệ 8,03%). Giao dịch thực hiện ngày 21/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VNH, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 300.000 cp trong tổng số 453.220 cp (tỷ lệ 5,65%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/1 đến 26/2/2021.

CTCP Transimex (TMS): Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT – đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Quyên sở hữu 141.354 cp (tỷ lệ 0,174%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/2 đến 26/2/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh đã bán 331.600 cp trong tổng số 500.000 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 668.400 cp (tỷ lệ 1,37%). Giao dịch thực hiện từ 25/12/2020 đến 23/1/2021.

CTCP Hestia (HSA): Ông Lã Giang Trung, Tổng Giám đốc, đã mua 162.693 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.680.353 cp (tỷ lệ 21,34%). Giao dịch thực hiện từ 25/12/2020 đến 22/1/2021.

CTCP Du lịch Vietourist (VTD): Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã bán 185.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 975.400 cp (tỷ lệ 16,26%). Giao dịch thực hiện từ 20/1 đến 21/1/2021.

cafef.vn