Doanh thu Phát Đạt đạt 586 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 60% trong quý 1

20/05/2021 06:39:00 congluan.vn
(CLO) Quý 1/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR) tăng trưởng lợi nhuận sau thuế vượt 60% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp cũng tăng mạnh, đạt hơn 1,5 tỷ USD.

Quý 1/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR) tăng trưởng lợi nhuận sau thuế vượt 60% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp cũng tăng mạnh, đạt hơn 1,5 tỷ USD.

Phát Đạt vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu thuần đạt 586,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận trong quý của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, vượt 60% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 314,93 tỷ đồng và 251,07 tỷ đồng.

Tăng trưởng lợi nhuận của Phát Đạt đạt mức cao đến từ việc công ty đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng và bàn giao cho khách hàng một phần sản phẩm đất nền khu thấp tầng thuộc Phân khu số 9 của dự án Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định.

Biên lợi nhuận gộp trong quý 1/2021 của Phát Đạt cũng tăng mạnh lên mức 65,7% (so với cùng kỳ quý 1/2020 đạt 39,6%), tương đương lợi nhuận gộp đạt 384,97 tỷ đồng (+54,4% YoY).

Về cơ cấu tài sản, tính đến thời điểm 31/3, tổng tài sản của Phát Đạt tăng 11,2% so với cuối năm 2020, đạt 17.363,4 tỷ đồng.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 53,2 tỷ đồng về gần 7,8 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn giữ ở mức tương đương cuối năm 2020 là 12,2 tỷ đồng.

Tổng dư nợ phải trả của Phát Đạt tính đến ngày 31/3 đạt 10.495,8 tỷ đồng, không biến động nhiều so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, chủ yếu đến từ khoản phải trả dài hạn khác của hai dự án đã chuyển nhượng là The EverRich 2 và The EverRich 3 với 5.547,43 tỷ đồng, tương ứng với 52,9% trên tổng dư nợ phải trả.

Hai dự án này Phát Đạt đã thu của đối tác và nhận đủ tiền.

Đồng thời, Phát Đạt đã bàn giao hai dự án cho đối tác tiếp tục phát triển và kinh doanh từ năm 2019.

Sau khi các thủ tục pháp lý hoàn tất theo quy định của pháp luật, khoản tiền này sẽ được ghi nhận vào doanh thu của Phát Đạt.

Các khoản vay ngắn hạn của doanh nghiệp giảm -7,8% YTD xuống còn 1.303,7 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay ngân hàng giảm -101.2 tỷ; trái phiếu ngắn hạn giảm -53,5 tỷ và các khoản vay bên khác tăng 44,8 tỷ đồng.

Các khoản vay dài hạn tăng 389,7 tỷ đồng lên 874,9 tỷ (+80,3% YTD), chủ yếu do các khoản vay trái phiếu dài hạn tăng 396,7 tỷ đồng lên 643,9 tỷ đồng.

Phát Đạt cho biết, việc phát sinh tăng do trong quý 1 doanh nghiệp phát hành trái phiếu dài hạn vào ngày 2/2 với tổng giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 13%/năm, nhằm tiếp tục phát triển một số dự án.

Doanh nghiệp ước tính đến cuối tháng 5 tổng số dư vay ngắn và dài hạn sẽ ở mức 1.475,0 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ lệ 27,7% trên vốn chủ sở hữu là 5.323,5 tỷ đồng.

Năm 2021, Phát Đạt đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 2.335 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tích lũy của giai đoạn 2019-2023 (cho riêng mảng bất động sản dân dụng) là 14.270 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng kép bình quân (CAGR) là 51%/năm.

Cũng trong năm nay, bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là bất động sản dân dụng, Phát Đạt mở rộng kinh doanh thêm lĩnh vực bất động sản công nghiệp và năng lượng tái tạo. 

Kỳ Hoa

congluan.vn