Doanh thu bất động sản sụt giảm, Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 báo lãi 80 tỷ đồng quý 1, giảm 10%

04/05/2021 14:38:00 cafef.vn
Doanh thu mảng xây lắp điện tăng gấp rưỡi, trong khi chuyển nhượng bất động sản chỉ bằng 1/4 cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (PCC1 – mã chứng khoán PC1) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu thuần đạt 1.548 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên tỷ lệ tăng giá vốn cao hơn, trên 16% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về chưa đến 188 tỷ đồng, giảm 5,7% so với quý 1/2020.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, hoạt động xây lắp điện đóng góp trên 55% và gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Mảng bán điện mang về 115 tỷ đồng doanh thu, bán hàng hóa các loại đạt gần 470 tỷ đồng – đây là các mảng có doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ.

Thất thu mảng chuyển nhượng bất động sản, PCC1 báo lãi 80 tỷ đồng quý 1 - Ảnh 1.
 

Trong khi đó hoạt động sản xuất công nghiệp lại giảm mạnh từ hơn 462 tỷ đồng doanh thu cùng kỳ xuống 25 tỷ đồng.

Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản cũng giảm mạnh còn 1/4 cùng kỳ với 60 tỷ đồng.

Một điểm nữa, quý 1 vừa qua các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 157 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chưa đến 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng 5,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Thất thu mảng chuyển nhượng bất động sản, PCC1 báo lãi 80 tỷ đồng quý 1 - Ảnh 2.
 

Kết quả, quý 1/2021 Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 ghi nhận lãi trước thuế hơn 97 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 80 tỷ đồng, giảm 9,5% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 78 tỷ đồng - đây cũng là quý thứ 2 lợi nhuận của Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 giảm so với quý trước đó.

Thất thu mảng chuyển nhượng bất động sản, PCC1 báo lãi 80 tỷ đồng quý 1 - Ảnh 3.
 
cafef.vn