Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 7/12-11/12

08/12/2020 13:22:00 cafef.vn
Có 22 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 7/12 đến 11/12/2020 có 22 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư chú ý đến.

Có thể điểm danh qua như Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), như Cao su Phước Hòa (PHR), hay như Thực phẩm đông lạnh Kido (Kido Foods – KDF) sẽ trả cổ tức đặc biệt trước khi sáp nhập và Kido...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 7/12/2020: CVN, KIP, RTB, THB, PBC

Công ty cổ phần Vinam (CVN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 18/12/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 3,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 40%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 33 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I-Pharbaco (PBC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1,11%. Thời gian thanh toán 25/12/2020.

Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam (KIP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 24/12/2020.

Công ty cổ phần Cao su Tân Biên (RTB) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/12/2020.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hoa (THB) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

Ngày 8/12/2020: PNJ, TMG,

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 600 đồng. Thời gian thanh toán 22/12/2020.

Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (TMG) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 23/12/2020.

Ngày 9/12/2020: PHR, CTI, BNA, IN4, TR1, QNP, DTB

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2200 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 4/2/2021. Như vậy, với gần 135,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Cao su Phước Hòa chi khoảng 339 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức này.

Năm nay, Công ty dự kiến mức chia cổ tức tối thiểu là 40%, cùng kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu công mẹ dự kiến đạt 2.459,68 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ hơn 1.148 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, PHR ghi nhận doanh thu thuần công ty mẹ đạt gần 545 tỷ đồng giảm 20,5% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ đạt 534 tỷ đồng tăng 24,3% so với 9 tháng đầu năm 2019 và hoàn thành được 60,7% mục tiêu cả năm.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (CTI) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 24/12/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (BNA) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/1/2021.

Công ty cổ phần In số 4 (IN4) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/12/2020.

Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco (TR1) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 22/12/2020.

Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (QNP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 16%. Thời gian thanh toán 21/12/2020.

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc (DTB) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7,66%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

Ngày 10/12/2020: FCN, PGI, TVB, MVC, CEG, BTV, NSS

Công ty cổ phần Fecon (FCN) phát hành hơn 5,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 59 tỷ đồng.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/12/2020.

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/12/2020.

Công ty cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương (MVC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Trong đó trả cổ tức còn lại các năm trước tỷ lệ 0,7% và trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7,3%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CEG) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/12/2020.

Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 25/12/2020.

Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (NSS) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán 28/12/2020.

Ngày 11/12/2020: KDF Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh Kido (KDF) chi trả cổ tức đặc biệt bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 29/12/2020. Đồng thời công ty chốt danh sách cổ đông thực hiện sáp nhập vào Tập đoàn Kido.

cafef.vn