Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 11/1-15/1

11/01/2021 16:17:00 cafef.vn
Trong số đó có nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Vinaconex, Y tế Việt Mỹ, Dệt may đầu tư Thành Công.

Tuần mới từ 11/1 đến 15/1/2021 có doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư đừng quên có những cái tên như Vinaconex (VCG), như Y tế Việt Mỹ (AMV), Dệt may đầu tư Thành Công (TCM)...

Ngày 11/1/2021: VCG, AMV, TCM, HNP, NSC, BWS, NJC, DPH

Ngày 11/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex (VCG) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 12%, trong đó chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 6% và tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 6%. Như vậy Vinaconex sẽ chi khoảng 482 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào 11/2/2021.

Trước đó Vinaconex đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu đạt 3.803 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.450 tỷ đồng. Vinaconex cũng công bố ước tính doanh thu hợp nhất năm 2020 lên đến 9.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt khoảng 83% kế hoạch năm, đạt 1.500 tỷ đồng.

Ngày 11/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (mã chứng khoán AMV) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 60%, trong đó trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 40%.

Số cổ tức bằng tiền sẽ chia làm 2 đợt, đợt 1 thanh toán 10% vào ngày 20/5/2021 và đợt 2 thanh toán 10% còn lại vào ngày 24/6/2020. Ngoài ra Y tế Việt Mỹ cũng sẽ phát hành khoảng 15,18 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 40%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 151,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Y tế Việt Mỹ đạt 487 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 8% so với năm trước đó còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 224 tỷ đồng, tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 đạt gần 356 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dệt may đầu tư Thành Thành Công (TCM) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 4/2/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và quy chế đề cử ứng viên bổ sung.

Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa (HNP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 1/2/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 29/1/2021.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWS) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 22/1/2021.

Công ty Cổ phần May Nam Định (NJC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (DPH) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 25/1/2021.

Ngày 12/1/2021: TLG, BSP, A32

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/1/2021.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Phú Thọ (BSP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 29/1/0221.

Công ty Cổ phần 32 (A32) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 26/1/2021.

Ngày 13/1/2021: NTL, CDP

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 27/1/2021.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha (CDP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 28/1/2021.

Ngày 14/1/2021: ICT, HU1, TIP

Công ty Cổ phần Viễn thông tin học bưu điện (ICT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/1/2021.

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/1/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 (HU1) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 29/1/2021.

Ngày 15/1/2021: NBT, STC, SDN, XDH

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (NBT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 29/1/2021.

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (STC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 28/1/2021.

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 29/1/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/1/2021.

cafef.vn