Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 4/5-7/5

04/05/2021 14:33:00 toquoc.vn
Trong đó có nhiều cái tên quen thuộc như SHB, Hóa chất Đức Giang, Dược Hậu Giang, Bia Sài Gòn Miền Tây...

Tuần sau lễ từ 4/5 đến 7/5/2021 có 14 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng.

Trong số đó nhà đầu tư cũng đừng quên có SHB phát hành 175 triệu cổ phiếu trả cổ tức, hay Dược Hậu Giang (DHG) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%...

Ngày 4/5/2021: TMC, PSC, S55

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 18/5/2021.

Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/5/2021.

Ngày 5/5/2021: WTC

Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin (WTC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 14/5/2021.

Ngày 6/5/2021: SHB

Ngày 6/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (mã chứng khoán SHB) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 175 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 1.750 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 SHB đạt 2.418 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần đạt 1.563 tỷ đồng.

Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 còn hơn 4.600 tỷ đồng.

Còn năm 2020 SHB đạt 2.607 tỷ đồng, tăng 21,4% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.  

Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần đạt 1.514 tỷ đồng.

Ngày 7/5/2021: DHG, DGC, WSB, TDS, MSH, NTP, ONE, PIS, CDV, BCB

Ngày 7/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40%.

Thời gian thanh toán 18/5/2021. Như vậy, với 130,75 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến phải chi 523 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2020 Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần 3.755,6 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ.

Chi phí giá vốn giảm sâu hơn, giảm 11% nên lợi nhuận gộp tăng 5,8% so với năm 2019 lên mức 1.811,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận 738, tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019.

Ngày 7/5 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 22,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Tỷ lệ phát hành 20:3, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận về 3 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 223 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Hóa chất Đức Giang đạt 6.236 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt mức kỷ lục 947 tỷ đồng, tăng 66% so với thực hiện năm 2019 và vượt 35% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – VnSteel (TDS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

Công ty Cổ phần May Sông Hồng (MSH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 25/5/2021.

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/6/2021.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Tổng Công ty Pisico Bình Định – Công ty Cổ phần (PIS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,25%. Thời gian thanh toán 19/5/2021.

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDV) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 14,09%. Thời gian thanh toán 20/5/2021.

Công ty Cổ phần 397 (BCB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 29,588%. Thời gian thanh toán 24/5/2021.

toquoc.vn