Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) triển khai phương án phát hành 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức

02/07/2021 11:50:00 toquoc.vn
Năm 2020 Dịch vụ Hoàng Huy ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 286 tỷ đồng, tăng trưởng 46,7% so với năm 2019.

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán HHS) thông qua Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Theo đó Dịch vụ Hoàng Huy dự kiến phát hành gần 33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 12 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 329,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (bao gồm lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2020), thể hiện trên báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận phát hành.

Sau phát hành Dịch vụ Hoàng Huy tăng vốn điều lệ từ hơn 2.747,4 tỷ đồng hiện nay lên hơn 3.077 tỷ đồng.

Năm 2020 Dịch vụ Hoàng Huy đạt 605,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 2,5% so với năm 2019.

Nhờ ghi nhận khoản lãi hơn 163 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết, dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt hơn 286 tỷ đồng, tăng trưởng 46,7% so với năm 2019.

EPS đạt 1.065 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Dịch vụ Hoàng Huy còn hơn 758 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Ngoài ra công ty còn gần 20 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 139 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành 329,7 tỷ đồng phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 12%.

Kết thúc quý 1/2021, Dịch vụ Hoàng Huy ghi nhận doanh thu đạt 137,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 19,4% và 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 30,2% về còn 7,9%.

Năm 2021, Dịch vụ Hoàng Huy đề ra mục tiêu doanh thu ước đạt 500 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế kỳ vọng ở mức 200 tỷ đồng, "đi lùi" đến 30% so với mức lãi 286 thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, Dịch vụ Hoàng Huy đã thực hiện được 28% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2021.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/7, cổ phiếu HHS nhích nhẹ khi tăng 0,1% lên mức 6.960 đồng/cp, thanh khoản hàng triệu đơn vị mỗi phiên.

Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) triển khai phương án phát hành 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.
 
toquoc.vn