DIC Corp (DIG) hoàn tất chào bán 75 triệu cổ phiếu giá 20.000 đồng/cp, riêng Đầu tư Phát triển Thiên Tân mua hơn 50% tỷ trọng

08/10/2021 17:37:00 toquoc.vn
Trước đó, Đầu tư Phát triển Thiên Tân liên tục bán ra cổ phiếu DIG để giảm sở hữu.

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) vừa hoàn tất phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp, huy động 1.500 tỷ đồng đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Kết quả, 4 cá nhân tham gia mua bao gồm ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hùng Cường - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Cao Văn Vũ cùng mua vào 10 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn thị Thanh Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc mua 5 triệu cổ phiếu.

Cùng với đó, 2 tổ chức cùng tham gia có Chứng khoán Liên Việt mua 2 triệu cổ phiếu và Đầu tư Phát triển Thiên Tân mua 38 triệu cổ phiếu, chiếm 50,7% tổng lượng cổ phiếu phát hành.

Trước đó, Đầu tư Phát triển Thiên Tân liên tục bán ra cổ phiếu DIG để giảm sở hữu.

Cụ thể, ngày 10/8 bán ra 5,52 triệu cổ phiếu; ngày 12/8 bán ra 6,21 triệu cổ phiếu; ngày 27/8 bán ra 2,48 triệu cổ phiếu; ngày 31/8 bán ra 3 triệu cổ phiếu; và ngày 29/9 bán ra hơn 2 triệu cổ phiếu DIG.

Như vậy, sau các giao dịch bán liên tục, Thiên Tân chỉ còn sở hữu 13,6% vốn điều lệ tại DIG.

Về kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, DIG ghi nhận doanh thu đạt 1.116 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24,2% và 74% so với 6 tháng đầu năm 2020.

toquoc.vn