Đẩy mạnh nghiên cứu, cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng

02/12/2021 10:22 congluan.vn

Theo đó, chiều 1/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ, định hướng lớn trong thời gian tới.

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố đã chi hơn 2.590 tỷ đồng cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, GRDP thành phố tăng 5,09%, song do ảnh hưởng nặng của dịch bệnh trong quý III nên 9 tháng đầu năm giảm 1,25%.

Đến nay, thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh nhanh, hiệu quả, đồng thời từng bước nới lỏng một số hoạt động thiết yếu của xã hội, từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh…

Tại cuộc họp, Đà nẵng đã có 23 kiến nghị, nhóm kiến nghị trong đó có kiến nghị về: Thành lập Trung tâm tài chính quy mô khu vực tại Thành phố Đà Nẵng; Đề án thành lập Khu phi thuế quan; phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Đề án phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đài học Quốc gia; Chủ trương thu hồi đất của các đơn vị quốc phòng nằm trong Đồ án quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Dự án nâng cấp nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B đoạn Túy Loan – Hòa Khương; Bố trí vốn ngân sách trung ương để triển khai dự án cấp bách Tuyến đường nối Khu công nghệ cao với đường vành đai phía Tây; Đề án mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ; Điều chỉnh chủ trương đầu tư và giấy phép kinh doanh casino tại khu Bà Nà Hills…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đà Nẵng đã được khẳng định qua việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quốc hội đã có Nghị quyết 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng…

Thủ tướng cũng đặc biệt đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất sau Đại hội Đảng bộ Thành phố, công tác xây dựng, chính đốn Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, vận động nhân dân được làm tốt. Lĩnh vực văn hóa, xã hội rất được coi trọng, nhất là việc xây dựng hạ tầng y tế và giáo dục đạt nhiều kết quả, vượt các tiêu chí chung của cả nước.

Về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu Đà Nẵng cùng các bộ ngành cần tập trung triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 119 của Quốc hội về Đà Nẵng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, chọn những việc trọng tâm trọng điểm để làm dứt điểm.

Về các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu: Trước hết, phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện thật tốt các nhiệm vụ được giao, khắc phục các bất cập, tồn tại, hạn chế.

Thứ hai, phải kiểm soát được dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố, trên cơ sở đó phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thứ tư, đẩy mạnh nghiên cứu, cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng hài hòa, cân đối, phù hợp hơn, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh diện tích hẹp, nguồn lực hạn chế, Đà Nẵng cần đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình, lựa chọn trọng tâm trọng điểm, tìm ra động lực phát triển mới

. Thủ tướng gợi ý một số hướng đi như cùng với phát triển dịch vụ, cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn đắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội trên các lĩnh vực. Rà soát lại, xây dựng các quy hoạch, cùng các bộ, ngành, địa phương tính toán không gian phát triển trên cơ sở bài toán tổng thể lợi ích quốc gia.

Cùng với đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng chiến lược (cả hạ tầng cứng và mềm, nhất là hạ tầng cho y tế, giáo dục); quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, công nghiệp văn hóa, giải trí đi đôi với phát triển du lịch.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội với vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng của Đà Nẵng; khắc phục khó khăn, vướng mắc, tập trung thực hiện và xử lý dứt điểm những vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án để khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển Thành phố.