Đẩy mạnh giám sát việc thực hiện gói chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

18/02/2022 08:02:00 congluan.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Tài chính – Ngân sách quan tâm đến những vấn đề phát sinh như giám sát việc thực hiện gói chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế; về cơ chế cho doanh nghiệp, chính sách về thuế, phí…

Chiều 17/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội về việc triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của Ủy ban và dự kiến triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, với tinh thần chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình triển các nhiệm vụ, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, nhất là việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về gói chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các khung chính sách 5 năm như kế hoạch đầu tư công trung hạn; kế hoạch tài chính 5 năm, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vay và trả nợ công…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng ghi nhận ngay từ đầu nhiệm kỳ Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã phát huy vai trò, chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội để xem xét, thông qua các Nghị quyết, chính sách với sự đồng thuận cao, tạo nền tảng pháp lý quan trọng trong quản lý tài chính công, tài sản công, tạo điều kiện cho phục hồi và phát triển kinh tế.

Đặc biệt, tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất vừa qua, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng đã góp phần quan trọng trong việc xem xét thông qua được gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các báo cáo của Ủy ban được chuẩn bị công phu, toàn diện, thuyết phục, đủ căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn.

Nêu rõ, thời gian từ nay đến Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Tài chính – Ngân sách tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được để triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng thời quan tâm đến những vấn đề phát sinh như giám sát việc thực hiện gói chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế; về cơ chế cho doanh nghiệp, chính sách về thuế, phí; vấn đề quản lý thuế, hóa đơn điện tử…

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đến giám sát thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong điều kiện thực hiện vốn đầu tư công trung hạn kết hợp với nguồn vốn bổ sung trong gói chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế để bảo đảm tiến độ giải ngân, hiệu quả sử dụng nguồn vốn, ổn định kinh tế vĩ mô, tránh được các tác động tiêu cực như lạm phát, bội chi…Điều này đòi hỏi Ủy ban có sự theo dõi để kịp thời tham mưu.

Cùng với đó là các nhiệm vụ liên quan đến quản lý tài sản công, tài chính công, kiểm toán nhà nước, phục vụ Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 
 
 
 
 
 
congluan.vn