Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) bất ngờ báo lãi quý 1 gấp 4 lần cùng kỳ

05/05/2021 07:16:00 toquoc.vn
Nguyên nhân, ngoài doanh thu tăng, thì cũng do quý 1 năm nay công ty không có khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư hơn 110 tỷ đồng như cùng kỳ.

Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu, và đặc biệt là lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 163 tỷ đồng.

Phía công ty cho biết doanh thu quý 1 tăng mạnh do doanh thu từ cung cấp điện, nước và dịch vụ tiện ích khu công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, mảng bán điện mang về 1.035 tỷ đồng (tăng 18%) và đóng góp gần 78% tổng doanh thu trong quý.

Tổng giá trị bất động sản đầu tư đến hết quý 1 đạt 4.831 tỷ đồng, trong đó đã có 403 tỷ đồng giá trị hao mòn lũy kế - chủ yếu là đất và cơ sở hạ tầng cho thuê.

Chi phí xây dựng dở dang dài hạn hơn 2.253 tỷ đồng.

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) bất ngờ báo lãi quý 1 gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Doanh thu tài chính xấp xỉ bằng quý 1 năm ngoái với gần 91 tỷ đồng chủ yếu là thu lãi tiền gửi (80 tỷ đồng) và hơn 10 tỷ đồng ghi nhận lãi bán các khoản đầu tư.

Báo cáo tài chính ghi nhận đến cuối quý 1 ngoài khoản tiền mặt, tiền gửi không thời hạn, các khoản tương đương tiền hơn 500 tỷ đồng, thì Đầu tư Sài Gòn VRG còn gần 3.500 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, tăng 580 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong khi đó chi phí tài chính giảm mạnh từ gần 122 tỷ đồng quý 1 năm ngoái xuống còn chưa đến 3 tỷ đồng, chủ yếu do quý 1 năm nay công ty không có khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư đến 114 tỷ đồng như cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) bất ngờ báo lãi quý 1 gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 2.
 

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế quý 1 hơn 208 tỷ đồng, gấp 4,3 lần lợi nhuận đạt được trong quý 1/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 186 tỷ đồng.

Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết quý 1 đạt 1.347 tỷ đồng.

Dù số lãi sau thuế quý 1/2021 gấp 4 lần cùng kỳ, nhưng so với lợi nhuận đạt được 3 quý gần đây nhất, lợi nhuận quý 1 vừa qua cũng giảm sút mạnh.

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) bất ngờ báo lãi quý 1 gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 3.
 
toquoc.vn