DAP – VINACHEM (DDV): Quý 4 lãi 56 tỷ đồng cao gấp 16 lần cùng kỳ

20/01/2021 06:37:00 cafef.vn
Nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong quý 4, DDV xóa luôn số lỗ lũy kế 40,4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020, ghi nhận lãi sau thuế năm 2020 đạt 15,4 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần năm 2019.

Công ty cổ phần DAP - VINACHEM (UpCOM: DDV) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020. Tính riêng quý 4, doanh thu thuần đạt hơn 710 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên chi phí giá vốn tăng ít hơn mức tăng của doanh thu, tăng 27,1% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 122 tỷ đồng, tăng 84,4% so với quý 4/2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 17,2%, tăng đáng kể so với con số 12,5% cùng kỳ năm trước.

Trong quý 4 doanh thu tài chính đạt gần 1,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 189 triệu đồng cùng kỳ 2019. Trong khi đó chi phí tài chính lại giảm mạnh 59,5% xuống mức 4,2 tỷ đồng do Công ty ít vay vốn ngân hàng hơn.

Chi phí bán hàng cũng giảm nhẹ 5% còn 33,8 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh 80,5% lên gần 30 tỷ đồng đến từ việc tăng tiền thuê đất năm 2020 và truy thu các năm trước khi thay đổi đơn giá cho thuế. Kết quả DDV báo lãi quý 4 gần 56 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 16 lần cùng kỳ năm trước.

Nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong quý 4, DDV xóa luôn số lỗ lũy kế 40,4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020. Tính chung cả năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.886 tỷ đồng, tăng 15% so với 2019; lãi trước thuế đạt 15,4 tỷ đồng, gấp 2,7 lần kết quả 2019 nhưng chỉ hoàn thành được gần 39% mục tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.

DAP – VINACHEM (DDV): Quý 4 lãi 56 tỷ đồng cao gấp 16 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Tính đến 31/12/2020 tổng tài sản DDV ghi nhận gần 1.534 tỷ đồng, giảm 365 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó các khoản tương đương tiền cuối năm giảm 74,5% xuống mức hơn 18 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 32% xuống mức 233 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tính đến cuối kỳ ghi nhận 263,6 tỷ đồng, giảm mạnh 59% so với thời điểm đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn chỉ còn 49,6 tỷ đồng (giảm gần 387 tỷ đồng).

cafef.vn