Đạm Phú Mỹ (DPM) chốt danh sách cổ đông chi khoảng 270 tỷ đồng trả cổ tức

26/06/2021 12:42:00 toquoc.vn
Năm 2020 Đạm Phú Mỹ dành tổng cộng gần 550 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngày 6/7 tới đây Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần (mã chứng khoán DPM) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 700 đồng. Thời gian thanh toán 30/7/2021.

Như vậy với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đạm Phú Mỹ sẽ chi khoảng 274 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận doanh thu thuần năm 2020 đạt gần 7.762 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019.

Tuy nhiên nhờ chi phí giá vốn và các loại chi phí khác được tiết giảm, nên lợi nhuận sau thuế tăng mạnh đến 80,5%, lên mức 702 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 691 tỷ đồng.

Đạm Phú Mỹ (DPM) chốt danh sách cổ đông chi khoảng 270 tỷ đồng trả cổ tức - Ảnh 1.
 

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành gần 550 tỷ đồng chia cổ tức tổng tỷ lệ 14% cho cổ đông.

Năm 2021 Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu đạt 8.331 tỷ đồng tổng doanh thu. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 437 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng.

Riêng quý 1 vừa qua công ty đã đạt hơn 2.003 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế tăng gần 75% lên 171 tỷ đồng, đã hoàn thành 47% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Đạm Phú Mỹ (DPM) chốt danh sách cổ đông chi khoảng 270 tỷ đồng trả cổ tức - Ảnh 2.
 
toquoc.vn