Đại lý Vận tải SAFI (SFI) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 13%, dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 80%

22/03/2022 08:17:00 toquoc.vn
Về phương án chi trả cổ tức, Công ty dự kiến duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức là 80% bao gồm tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (mã SFI) lên kế hoạch doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 150 tỷ đồng, giảm 13,3%. 

Về phương án chi trả cổ tức, Công ty dự kiến duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức là 80% bao gồm tiền mặt hoặc cổ phiếu. Năm 2021, SFI cũng trả cổ tức tỷ lệ 80%, trong đó, 30% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

 

Bên cạnh đó, Công ty cũng trình phương án phát hành thêm hơn 7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (tổng giá trị 70,1 tỷ đồng). Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của SFI sẽ được nâng lên 227,8 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội, HĐQT sẽ trình bày phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty. Theo đó, SFI sẽ bán toàn bộ 1,73 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022.

Xét về tình hình kinh doanh năm 2021, Safi đạt 1.861 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 55% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ đạt 173 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần năm 2020. EPS đạt 12.328 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao trong năm 2021, đặc biệt là xu hướng vận chuyển bằng đường hàng không. Mặt khác, trong quý, công ty có nhận cổ tức từ các đơn vị liên kết, giảm tỷ lệ sở hữu tại VSC trong tình hình giá thị trường cổ phiếu tăng và các dịch vụ kinh doanh tài chính tăng.

 

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn