Đại hội Cổ đông VPBank: Chứng khoán Bản Việt bất ngờ sở hữu 1% ở FE Credit

29/04/2021 15:20:00 toquoc.vn
VPBank vẫn là thành viên góp vốn lớn nhất tại FE Credit với tỷ lệ sở hữu 50%, tiếp theo là SMBC CF 49%, và VCSC 1%.

Chiều nay (29/4), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - VPB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Đáng chú ý, VPBank trình cổ đông thông qua việc phê duyệt danh sách thành viên góp vốn của FE Credit và tỷ lệ sở hữu phần vốn góp tương ứng.  

Trong đó, VPBank vẫn là thành viên góp vốn lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 50%, tiếp theo là SMBC CF 49%, và VCSC 1%. 

Trong ngày hôm qua (28/4), VPBank đã tổ chức lễ ký thoả thuận bán 49% vốn FE Credit cho SMBC.

Sau giao dịch, FE Credit vẫn là công ty con của VPBank. 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 17,4% đạt 491.886 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 10,5% đạt 327.280 tỷ đồng.

Dư nợ cấp tín dụng tăng 16,6% đạt 376.340 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 16.654 tỷ đồng, tăng 27,9% so với năm 2020. 

Tại đại hội, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông phương án tái phát hành/bán cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2021. 

VPBank hiện có hơn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ và đề xuất sử dụng toàn bộ số cổ phiếu quỹ này trở thành nguồn cổ phiếu phổ thông dành cho việc phát hành cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP và cho các nhà đầu tư mới vào thời điểm thích hợp. 

Đối với việc phát hành cổ phiếu ESOP, ngân hàng dự kiến bán 15 triệu cổ phiếu với mức giá ưu đãi 10.000 đồng/cp.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm và giải tỏa 30% sau 1 năm, 35% sau 2 năm và 35% sau 3 năm.

Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3/2021. 

toquoc.vn