Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Eximbank bất thành

27/04/2021 18:15:00 toquoc.vn
Chỉ có 61 cổ đông tham dự, đại diện cho 512.070.324, tương đương tỷ lệ 41,65%, không đủ điều kiện để tiến hành đại hội cổ đông theo quy định.

Sáng nay (27/4), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu (Eximbank - EIB) tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. 

Đến 9h31, chỉ có 61 cổ đông tham dự, đại diện cho 512.070.324, tương đương tỷ lệ 41,65%. 

Theo quy định, tỷ lệ tham dự trong cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường thường niên lần này phải đạt trên 65% mới có thể tiến hành.

Do đó, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường thường niên năm 2021 không thể tiến hành. 

Trước đó, sáng 26/4, Eximbank cũng đã tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường thường niên năm 2020 lần 3 với  97 cổ đông có mặt tại đại hội, đại diện cho 1.161.881.877 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 94,51%.

Đây là tỷ lệ tham dự cao nhất trong các kỳ Đại Hội đồng Cổ đông thường ngân hàng này trong vài năm gần đây dù cuộc họp được tổ chức ở Hà Nội chứ không phải tại Thành phố Hồ Chí Minh - Trụ sở chính của Eximbank. 

Mặc dù tỷ lệ tham dự sáng 26/4 rất cao, cuộc họp Đại hội Cổ đông của Eximbank vẫn bất thành do đại hội không thông qua quy chế họp. 

Theo kết quả kiểm phiếu thông qua Quy chế tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông thường, chỉ có 44,92% đồng ý, trong khi 54,69% không đồng ý. 

toquoc.vn