Đại hội cổ đông lần 3 của Eximbank lại bất thành, lộ diện nhóm cổ đông mới tại đại hội

26/04/2021 12:42:00 toquoc.vn
Danh sách đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị Eximbank gồm 4 nhân sự mới: Lê Hồng Anh, Đào Phong Trúc Đại, Nguyễn Hiếu và Yasuo Takeuchi. Trong đó, bà Lê Hồng Anh được biết là vợ ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn Thành Công.

Sáng nay (26/4), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu (Eximbank - EIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 3.

Theo chương trình đại hội, Eximbank sẽ thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020-2025), trình bày kiến nghị của 2 nhóm cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020). Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ trình bày tờ trình về chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo điều lệ của Eximbank, cuộc họp lần 3 sẽ được tiến hành được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Đến 9h50, có 97 cổ đông có mặt tại đại hội, đại diện cho 1.161.881.877 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 94,51%.

------------------

Một cổ đông nêu ý kiến tại đại hội, đề nghị kiểm tra lại tính hợp lệ của số cổ đông đăng ký tham dự. Vị này cho rằng tỷ lệ tham dự tăng đột biến dù số lượng người tham dự rất ít so với các cuộc họp trước.

Trước đó, 2 lần tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đều không được tiến hành do không đủ tỷ lệ tham dự. Tỷ lệ tham dự cuộc họp lần 1 (30/6/2020) chỉ đạt 17,54% (thấp hơn yêu cầu tối thiểu 65%); lần 2 (29/7/2020) chỉ đạt 42,57% (thấp hơn yêu cầu tối thiểu 51%).

Đại diện Eximbank cho biết tại cuộc họp lần này, nhiều cổ đông không trực tiếp đến nhưng đã ủy quyền cho đại diện đến tham dự, cuộc họp sẽ tiếp tục tiến hành.

Cuộc họp còn có sự có mặt của ông Trần Đăng Phi - Phó Chánh Thanh tra Giám sát (Ngân hàng Nhà nước).

Ban tổ chức Eximbank cho biết Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn y danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII.

------------------

Eximbank đã gửi tờ trình đề nghị cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 11 người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người.

Theo danh sách đề cử mới vừa gửi đến các cổ đông, ứng viên Hội đồng quản trị chỉ có 4 nhân sự hoàn toàn mới gồm: Lê Hồng Anh, Đào Phong Trúc Đại, Nguyễn Hiếu và Yasuo Takeuchi.

Bà Lê Hồng Anh được biết đến là phu nhân của ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn Thành Công.

Danh sách ứng viên ban kiểm soát đủ ba người gồm ông Trần Ngọc Dũng, bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc và ông Trịnh Quốc Bảo.

------------------

Theo kết quả kiểm phiếu thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, chỉ có 44,92% đồng ý, trong khi 54,69% không đồng ý.

Theo đó, ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát tuyên bố: "Đại hội đã không thông qua quy chế. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố chấm dứt đại hội hôm nay".

toquoc.vn