Đà Nẵng ra mắt Ban Chỉ đạo Tạo thuận lợi thương mại

04/12/2021 07:21:00 Bảo Linh
TSO - Ban Chỉ đạo Tạo thuận lợi thương mại Thành phố Đà Nẵng được thành lập với mục tiêu đơn giản hóa các thủ tục thông quan hàng hóa, giảm thời gian và chi phí thương mại cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức lễ ra mắt Ban Chỉ đạo Tạo thuận lợi thương mại, đồng thời thông tin về dự án Tạo thuận lợi thương mại và thông báo kế hoạch triển khai trong năm.

Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ (gọi tắt là Dự án USAID TFP) có tổng vốn hơn 21,7 triệu USD, thời gian thực hiện trong 5 năm (2018-2023).

Theo Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, những bất cập trong thủ tục thông quan đang cản trở Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh thương mại.

Kiểm tra chuyên ngành là một phần của thủ tục thông quan hàng hóa do các bộ chức năng thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Các loại kiểm tra chuyên ngành của Việt Nam liên quan đến nhiều bộ, gây trì hoãn đáng kể cho việc thông quan hàng hóa, làm cho các nhà xuất nhập khẩu tốn thời gian và chi phí, làm ảnh hưởng nhiều nhất tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mục tiêu của dự án là loại bỏ những bất cập trong thủ tục thông quan, hỗ trợ áp dụng và triển khai cách tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro tại các cơ quan hải quan và quản lý chuyên ngành của Việt Nam đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức hải quan và công chức các sở, ban, ngành của địa phương về quản lý rủi ro.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hỗ trợ các hoạt động đối thoại giữa hải quan và doanh nghiệp cũng như giữa các bên liên quan ở cấp tỉnh.

Từ đó tăng cường việc thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển, đồng thời giảm thời gian và chi phí thương mại.

Dự án đang phối hợp giữa Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ với Tổng cục Hải quan để xây dựng các hoạt động nhằm tăng cường vai trò của Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại quốc gia Việt Nam, cũng như thành lập và thúc đẩy vai trò và trách nhiệm của Ban Tạo thuận lợi thương mại tại 6 tỉnh gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Trị, Đà Nẵng và Đồng Nai.

Trước đó tại thành phố Đà Nẵng, vào ngày 10/5, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tạo thuận lợi thương mại với Trưởng Ban là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng Ban thường trực là đại diện Sở Công Thương, các Phó Trưởng Ban khác là đại diện Cục Hải quan và VCCI Đà Nẵng.

Theo ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, đây là lễ ra mắt chính thức, đầu tiên của một ban tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ dự án, thể hiện sự tham gia tích cực của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Cục Hải quan, các sở, ban, ngành liên quan, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn vào quá trình tạo thuận lợi thương mại tại địa phương.

Quyết tâm thực thi các biện pháp tạo thuận lợi thương mại và thu hút nhà đầu tư nước ngoài của chính quyền địa phương cũng như cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hải quan với doanh nghiệp và hải quan với các cơ quan Chính phủ.

Dự kiến từ nay đến tháng 9/2022, trong khuôn khổ các hoạt động đã được Dự án USAID TFP phê duyệt tài trợ, Đà Nẵng sẽ triển khai các hoạt động như sau: Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển thương mại điện tử tại thành phố nhằm hướng đến phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tập huấn về các yêu cầu kiểm tra chuyên ngành liên quan đến chứng nhận của FDA; tập huấn về các quy định liên quan đến hoạt động vận tải và quy tắc xuất xứ trong FTA; các giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa…

Đối với doanh nghiệp, dự án sẽ tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các biện pháp ứng phó và thích ứng với dịch COVID-19 để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định; tập huấn về công bố sản phẩm, nhãn hàng hóa… nhằm đáp ứng kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm nhập khẩu.

Bảo Linh
Link gốc