D2D đặt kế hoạch lãi đi ngang với 268 tỷ đồng năm 2021, đề xuất chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 35%

01/04/2021 17:15:00 toquoc.vn
Năm 2020 D2D báo lãi sau thuế hơn 268 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (mã chứng khoán D2D) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kết quả kinh doanh năm 2020

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, D2D đạt 357 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn nửa so với năm 2019. Tuy nhiên nhờ giá vốn giảm, cộng với đó là khoản doanh thu tài chính gần 142 tỷ đồng (tăng 92 tỷ đồng so với cùng kỳ), dẫn đến lợi nhuận trước thuế đạt 337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 268 tỷ đồng, giảm 27% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. EPS đạt 8.262 đồng.

Với kết quả đạt được, D2D đề xuất chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 3.500 đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2021 D2D đặt mục tiêu đạt 502 tỷ đồng tổng doanh thu. Kế hoạch lãi đi ngang với gần 336 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 268,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 35%.

D2D là doanh nghiệp ngành khu công nghiệp thường xuyên được nhắc đến trong năm vừa qua cả trên lĩnh vực kinh doanh khi là một trong những doanh nghiệp thuộc TOP các công ty có EPS cao trên thị trường.

Trên thị trường cổ phiếu D2D cũng có thị giá cao, hiện giao dịch quanh mức 57.800 đồng/cổ phiếu.

D2D đặt kế hoạch lãi đi ngang với 268 tỷ đồng năm 2021, đề xuất chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 35% - Ảnh 1.
 
toquoc.vn