CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang bị phạt 100 triệu đồng

28/12/2021 14:41:00 daidoanket.vn
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang bị phạt 100 triệu đồng

Cụ thể, ngày 22/12/2021, UBCKNN ban hành Quyết định số 454/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (địa chỉ trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Theo đó, UBCKNN phạt Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo UBCKNN, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét, Báo cáo tài chính Quý III, IV/2020, Quý I/2021, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính sau kiểm toán niên độ tài chính 2018-2019, Báo cáo thường niên năm 2019.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính Quý I/2020)

Theo tìm hiểu, tiền thân của Công ty trước đây là nhà máy đông lạnh của Công ty thuỷ sản An Giang được khởi công xây dựng năm 1985 và đi vào hoạt động vào tháng 03 năm 1987. Tháng 11 năm 1995 Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang ( AGIFISH ) được thành lập theo quyết định số 964/QĐQU của UBND Tỉnh An Giang ký ngày 20/11/1995. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An giang (AGIFISH Co.) được thành lập theo quyết định số 792/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 28 tháng 06 năm 2001.

 
 
daidoanket.vn