Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện đặt kế hoạch tăng 20% doanh thu năm 2021, lợi nhuận quý 1 đạt hơn 17 tỷ đồng gấp đôi cùng kỳ 2020

04/05/2021 14:38:00 toquoc.vn
Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện sẽ tập trung tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực tích hợp hệ thống để giữ vị trí số 1 tại hai nhà mạng truyền thống VNPT và Mobifone, đồng thời phát triển mở rộng thị phần tại thị trường Viettel.
 

Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện (CTIN – mã ICT) vừa báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021.

Theo đó, doanh thu bán hàng quý này của Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện đạt 627,6 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện, nguyên nhân chủ yếu làm cho doanh thu tăng là các dự án trọng điểm chuyển tiếp từ cuối 2020 sang thực hiện tiếp trong năm 2021 đã thực hiện xong và được nghiệm thu bàn giao, ghi nhận doanh thu trong quý 1/2021.

Biên lợi nhuận gộp đạt 6,6% trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 11%.

CTIN đặt kế hoạch tăng 20% doanh thu năm 2021, lợi nhuận quý 1 đạt hơn 17 tỷ đồng gấp đôi cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện

Doanh thu tài chính quý này của Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện đạt 5,7 tỷ đồng, giảm 32% cùng kỳ năm trước, chi phí tài chính đạt 12 tỷ đồng, giảm 23%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ 2020. 

Nhờ tiết kiệm chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện đạt 20,46 tỷ đồng, tăng 136% cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 17,2 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ 2020. 

Tyw suất lợi nhuận trên cổ phần quý 1 đạt 534 đồng.

CTIN đặt kế hoạch tăng 20% doanh thu năm 2021, lợi nhuận quý 1 đạt hơn 17 tỷ đồng gấp đôi cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.

Két quả kinh doanh 5 năm trở lại đây của Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện

Tầm nhìn của Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện sẽ trở thành công ty tích hợp hệ thống số 1 tại thị trường nhà mạng viễn thông truyền thống, đóng vai trò là đơn vị trụ cột trong tập đoàn VNPT trong lĩnh vực cung cấp hàng hoá, thiết bị, dịch vụ thiết kế, triển khai, bảo trì và tối ưu hoá mạng lưới.

Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện sẽ tập trung tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực tích hợp hệ thống để giữ vị trí số 1 tại hai nhà mạng truyền thống VNPT và Mobifone, đồng thời phát triển mở rộng thị phần tại thị trường Viettel.

Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện cũng tham gia vào thị trường Chính phủ - doanh nghiệp, mục tiêu trở thành một trong những đơn vị trụ cột của VNPT trong các chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Tham gia sâu vào các chương trình mua sắm đầu tư công của Chính phủ và các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các dự án đầu tư công – tư của Chính phủ hay các dự án có tính đặc thù chuyên biệt cao của các doanh nghiệp, mục tiêu chiếm ít nhất 30% thị phần tại một số khách hàng chủ chốt, đặc biệt chú trọng các bộ ban ngành và các doanh nghiệp đã xây dựng được mối quan hệ lâu dài như Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước và một số Ngân hàng Thương mại.

Năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt kế hoạch doanh thu gần 1.940 tỷ đồng, tăng 20% thực hiện năm trước, lợi nhuận sau thuế 74 tỷ đồng, tăng 9%.

CTIN đặt kế hoạch tăng 20% doanh thu năm 2021, lợi nhuận quý 1 đạt hơn 17 tỷ đồng gấp đôi cùng kỳ 2020 - Ảnh 3.
 

 

toquoc.vn