Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn bị xử phạt 110 triệu đồng

03/12/2021 13:37:00 daidoanket.vn
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn bị xử phạt 110 triệu đồng

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 810/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (địa chỉ: Tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) với tổng số tiền 110 triệu đồng.

Theo UBCKNN, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn là tổ chức có liên quan với ông Phạm Hoành Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (mã chứng khoán SRC) đã thực hiện mua 6.886.150 cổ phiếu SRC từ 30/6/2020 đến ngày 02/7/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Được biết Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn là một doanh nghiệp đa ngành nghề, được thành lập bởi ông Phạm Hoành Sơn vào năm 2001.

daidoanket.vn