Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) báo lãi quý 1 hơn 40 tỷ, hoàn thành gần 40% kế hoạch năm 2021

03/05/2021 11:15:00 toquoc.vn
Doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trong quý tăng trưởng 41,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 1.498 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (MCK: SHI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trong quý tăng trưởng 41,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 1.498 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ bán hàng hóa đạt 834 tỷ đồng và doanh thu bán thành phẩm đạt 694 tỷ đồng, đóng góp hơn 99% tổng doanh thu.

Mảng cung cấp dịch vụ mang lại 5,5 tỷ đồng, nếu so với cùng kỳ năm ngoái giảm 1,5 tỷ đồng về doanh thu.

Doanh thu khác tăng mạnh hơn 60 lần so với quý 1/2020, đạt mức 5,4 tỷ đồng.

Doanh thu tăng mạnh trong khi chi phí tài chính lại đi ngang, các chi phí khác cũng tăng với mức nhỏ hơn.

Do đó, lãi sau thuế của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đạt 40,5 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong đó có gần 80% thuộc về công ty mẹ tương đương mức lãi hơn 32 tỷ đồng; con số này trong quý 1/2020 chỉ là 102 triệu đồng.

Sơn Hà (SHI) báo lãi quý 1 hơn 40 tỷ, hoàn thành gần 40% kế hoạch năm 2021 - Ảnh 1.
 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đạt mức kỷ lục 353 đồng/cổ phiếu trong khi quý 1/2020 chỉ đạt 1,18 đồng.

Năm 2021, Sơn Hà đặt mục tiêu đạt 6.000 tỷ đồng doanh thu và gần 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Như vậy kết thúc quý 1 Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã hoàn thành gần 25% kế hoạch doanh thu và 40,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Cố phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà hiện đang được giao dịch rất tích cực trong vùng giá lịch sử, tăng trần liên tiếp nhiều phiên.

Giá đóng cửa Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 28/4 đạt đỉnh lịch sử 22.600 đồng/cổ phiếu, thanh khoản cao.

Sơn Hà (SHI) báo lãi quý 1 hơn 40 tỷ, hoàn thành gần 40% kế hoạch năm 2021 - Ảnh 2.
 
toquoc.vn