Công ty Cổ phần Đạt Phương bị thu hồi 2 dự án, cổ phiếu DPG giảm sàn

15/12/2021 11:14:00 daidoanket.vn
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương (Bình Dương, Thăng Bình) do Công ty Cổ phần Đạt Phương làm chủ đầu tư.

Mới đây, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng (UBND) tỉnh Quảng Nam đã ban hành các Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương (Bình Dương, Thăng Bình) do Công ty Cổ phần Đạt Phương làm chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Đạt Phương bị thu hồi 2 dự án, cổ phiếu DPG giảm sàn

Theo đó, tại Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 UBND tỉnh Quảng Nam chính thức thu hồi, hủy bỏ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

Lý do được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam nêu ra là Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 214/QĐSKHĐT ngày 14/10/2021 về việc chấm dứt hoạt động của dự án. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 9/11/2021 về việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

Theo tìm hiểu, đây là một dự án quy mô 183,87 ha, trong đó đất dự án khoảng 179,3 ha và đất hạ tầng tuyến đường Thanh niên ven biển khoảng 4,57 ha. Dự án do Công ty Cổ phần Đạt Phương làm chủ đầu tư với tính chất là khu vực phát triển dân cư, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ thương mại tổng hợp.

Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư ngày 24/3/2017. Từ tháng 5/2017 đến tháng 9/2018, dự án thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng do HĐND tỉnh chưa bổ sung vào danh mục thu hồi đất nên chủ đầu tư chưa có cơ sở thực hiện.

Ngày 7/9/2018, HĐND tỉnh bổ sung dự án vào danh mục thu hồi đất với diện tích 60 ha. Tháng 12/2018, sau khi UBND huyện Thăng Bình phê duyệt các phương án GPMB, Công ty CP Đạt Phương GPMB được 45,7 ha và 611 ngôi mộ với tổng giá trị bồi thường 32 tỷ đồng.

Đến ngày 2/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1468 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện Thăng Bình, trong đó có Khu nghỉ dưỡng Bình Dương. Theo đó, chủ đầu tư tiếp tục GPMB với diện tích 67,2 ha và 1.900 ngôi mộ với tổng giá trị 126,7 tỷ đồng. Như vậy, đến nay, tổng diện tích đã GPMB của dự án là 112,9 ha.

daidoanket.vn