Công ty cổ phần Cơ điện lạnh: Lợi nhuận nửa đầu năm đạt 942 tỷ, tăng 38% và thực hiện 53% chỉ tiêu năm

30/07/2021 16:52:00 toquoc.vn
Năm 2021, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh đặt kế hoạch 6.934 tỷ doanh thu và 1.769 tỷ Lợi nhuận sau thuế, như vậy 6 tháng Công ty đã lần lượt thực hiện được 41% chỉ tiêu doanh thu và hơn 53% chỉ tiêu lợi nhuận.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu 1.637 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Giá vốn tăng trưởng ít hơn đưa mức lợi nhuận gộp gần gấp đôi cùng kỳ, đạt 664 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí lãi vay tăng cao, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể.

Khấu trừ, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh lãi sau thuế 470 tỷ đồng, tăng 16% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh đạt 2.822 tỷ doanh thu, tăng nhẹ so với mức 2.473 tỷ nửa đầu năm ngoái.

Khấu trừ chi phí, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh lãi sau thuế 942 tỷ đồng - tăng 38%.

Năm 2021, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh đặt kế hoạch 6.934 tỷ doanh thu và 1.769 tỷ Lợi nhuận sau thuế, như vậy 6 tháng Công ty đã lần lượt thực hiện được 41% chỉ tiêu doanh thu và hơn 53% chỉ tiêu lợi nhuận.

Cơ điện lạnh (REE): Lợi nhuận nửa đầu năm đạ 942 tỷ, tăng 38% và thực hiện 53% chỉ tiêu năm - Ảnh 1.
 
toquoc.vn