Cổ phiếu FLC bị loại khỏi 2 chỉ số chứng khoán quan trọng

09/05/2022 09:06 daidoanket.vn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo loại bỏ cổ phiếu FLC, HAI thuộc Chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index.

Theo đó, căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu FLC, HAI thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index. Ngày hiệu lực là 12/05/2022.

Nguyên nhân do cổ phiếu FLC và HAI đã bị đưa vào diện kiểm soát của HoSE kể từ ngày 12/05/2022 theo Quyết định số 279/QĐ-SGDHCM ngày 05/05/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định. 

VNX Allshare Index là chỉ số chung của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhằm tạo thước đo, giúp NĐT có thể theo dõi biến động toàn thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam và ra quyết định đầu tư