City Auto (CTF): Quý 2 lãi 8 tỷ đồng, cao gấp 16 lần cùng kỳ

26/07/2021 14:59:00 toquoc.vn
Luỹ kế 6 tháng City Auto lãi sau thuế gần 14 tỷ đồng cao gấp 8 lần cùng kỳ nhưng mới chỉ hoàn thành được 17,5% mục tiêu lãi cả năm 2021.

Công ty cổ phần City Auto (mã CK: CTF) đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 504 tỷ đồng tăng 31,2% so với cùng kỳ, tỷ trọng giá vốn hàng bán chiếm 93% trong doanh thu thuần thấp hơn cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt gần 35 tỷ đồng – cao gấp hơn 2 lần quý 2/2020.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 18 tỷ đồng xuống còn 2,7 tỷ đồng, các chi phí đều vẫn ở mức cao.

Nhờ lãi gộp cao nên City Auto có lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng cao gấp 16 lần cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, City Auto đạt 946 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 16% so với cùng kỳ, Lợi nhuận sau thuế đạt gần 14 tỷ đồng cao gấp 7,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

City Auto (CTF): Quý 2 lãi 8 tỷ đồng, cao gấp 16 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Năm nay, City Auto đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh với sản lượng xe kế hoạch tiêu thụ 8.734 xe (tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái), doanh thu đạt 7.380 tỷ đồng (tăng 130%) và lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng (tăng 5.594%).

Đây là một kế hoạch tham vọng đặt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Như vậy, với kết quả trên, mặc dù Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ nhưng City Auto mới chỉ thực hiện được 13% mục tiêu về doanh thu và 17,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6/2021, City Auto sở hữu 1.108 tỷ đồng tổng tài sản trong đó đầu tư tài chính dài hạn là 539 tỷ đồng chiếm 48,6% tổng tài sản, hàng tồn kho còn gần 98 tỷ đồng tăng 11,3% so với đầu kỳ.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cuối kỳ 354 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 302,6 tỷ đồng, chiếm gần 85% tổng nợ doanh nghiệp.

Cuối quý 2, vốn chủ sở hữu của City Auto đạt 754 tỷ đồng, trong đó 683 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu và 68 tỷ đồng lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối.

City Auto (CTF): Quý 2 lãi 8 tỷ đồng, cao gấp 16 lần cùng kỳ - Ảnh 2.
 
toquoc.vn