Chứng khoán Tân Việt (TVSI) lên phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông, nâng vốn điều lệ lên 2.700 tỷ đồng

20/05/2021 06:33:00 toquoc.vn
Hiện vốn điều lệ Chứng khoán Tân Việt là 1.080 tỷ đồng, tương ứng 108 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Sau đợt chào bán tăng vốn và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ Chứng khoán Tân Việt sẽ tăng lên 2.700 tỷ đồng, tương ứng 270 triệu cổ phiếu lưu hành.

Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa ra thông báo về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

Cụ thể, Chứng khoán Tân Việt sẽ chào bán 145,8 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, tăng vốn kinh doanh và khả năng cạnh tranh với các Công ty chứng khoán khác.

Tổng giá trị huy động từ đợt phát hành này dự kiến là 1.458 tỷ đồng, thời gian nhận đăng ký mua từ 2/6 đến 21/6/2021.

Cùng với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Chứng khoán Tân Việt cũng thông qua quyết định phát hành 16,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 31/5/2021.

Hiện vốn điều lệ Chứng khoán Tân Việt là 1.080 tỷ đồng, tương ứng 108 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Sau đợt chào bán tăng vốn và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ Chứng khoán Tân Việt sẽ tăng lên 2.700 tỷ đồng, tương ứng 270 triệu cổ phiếu lưu hành.

Sự sôi động của thị trường thời gian qua đã giúp Kết quả kinh doanh Chứng khoán Tân Việt tăng trưởng tích cực.

Trong quý 1/2021, Chứng khoán Tân Việt đạt 93,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 220% so với cùng kỳ năm trước.

toquoc.vn