Chứng khoán Nhất Việt (VFS) nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HOSE

15/04/2022 07:04:00 toquoc.vn
Ngày 12/04/2022, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo đã chính thức tiếp nhận hồ sơ về việc đăng ký niêm yết lần đầu của chứng khoán Nhất Việt (VFS).

Ngày 09/04/2022, công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (mã Ck: VFS) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. 

Đại hội cổ đông đã có sự  nhất trí cao thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu là 152 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 107,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 9% so với năm 2021.

Trong các kế hoạch trọng điểm của năm 2022 được thông qua tại Đại hội có hai nội dung lớn là việc chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu VFS tại sàn HOSE hoặc HNX trong năm 2022 và tăng vốn điều lệ lên mức 3.006 tỷ đồng. 

Theo chia sẻ của Ban lãnh đạo tại Đại hội cổ đông, việc chuyển sang đăng ký niêm yết trên HSX hoặc HNX là một trong những định hướng quan trọng hiện đang được thúc đẩy sớm ngay trong nửa đầu 2022.

Theo thông báo mới nhất của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/04/2022 Sở đã chính thức tiếp nhận hồ đăng ký niêm yết lần đầu của công ty chứng khoán Nhất Việt - mã chứng khoán VFS. 

Nội dung thông báo số lượng cổ phiếu VFS đăng ký niêm yết là 80.250.000 cổ phiếu tương đương với vốn điều lệ 802,5 tỷ đồng.

Việc thông tin rõ ràng trong buổi họp Đại hội cổ đông cũng như thông báo xác nhận gần nhất của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh có thể coi là những tín hiệu tích cực về việc chuyển sàn thành công của VFS lên HOSE trong năm 2022. 

Việc VFS chuyển sàn thành công sẽ giúp cải thiện thanh khoản của cổ phiếu, tăng tính minh bạch của doanh nghiệp, qua đó nâng cao lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như lợi ích của các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu.

toquoc.vn