Chứng khoán HSC: 9 tháng thực hiện 96% chỉ tiêu lợi nhuận với 1.151 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ

21/10/2021 08:12:00 toquoc.vn
Chi tiết từng mảng kinh doanh, 3 lĩnh vực môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh tiếp tục đóng góp 98% tổng doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2021 của Chứng khoán HSC.

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Trong quý 3/2021, HSC đạt doanh thu hơn 906 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 397 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 128% và 127% so với quý 3/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, HSC ghi nhận doanh thu thuần 2.411 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020 và thực hiện 90% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế tương ứng đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ và thực hiện 96% kế hoạch cả năm 2021.

Chứng khoán HSC: 9 tháng thực hiện 96% chỉ tiêu lợi nhuận với 1.151 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Chi tiết từng mảng kinh doanh, 3 lĩnh vực môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh tiếp tục đóng góp 98% tổng doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2021, cụ thể:

+ Doanh thu phí môi giới chiếm 43% tổng doanh thu của HSC, đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2020;

+ Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 808 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ và chiếm 34% tổng doanh thu HSC;

+ Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 534 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2020 và đóng góp 22% vào tổng doanh thu;

+ Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 32 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này.

Chứng khoán HSC: 9 tháng thực hiện 96% chỉ tiêu lợi nhuận với 1.151 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 2.
 
Chứng khoán HSC: 9 tháng thực hiện 96% chỉ tiêu lợi nhuận với 1.151 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 3.
 
toquoc.vn