Chứng khoán Bản Việt (VCI) mua lại trước hạn 500 tỷ trái phiếu

27/06/2021 06:21:00 toquoc.vn
Sang năm 2021, VCI đã huy động 4 lần trái phiếu với giá trị hơn 1.350 tỷ trái phiếu. Mục đích nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.

Chứng  khoán Bản Việt (VCI) vừa thông báo việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020. Chi tiết, Công ty mua lại thoả thuận trực tiếp 50.000 trái phiếu, tương đương giá trị 500 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện từ tháng 7-12/2021 và sau 10 ngày kể ngày công bố.

Sang năm 2021, Chứng khoán Bản Việt đã huy động 4 lần trái phiếu với giá trị hơn 1.350 tỷ trái phiếu.

Mục đích nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể là bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh trái phiếu chính phủ, thanh toán chi phí liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bổ sung vốn chi hoạt động thường xuyên.

Ngày 21/6 vừa qua, Chứng khoán Bản Việt cũng hoàn tất phát hành 166,5 triệu cổ phiếu.

Theo đó, vốn điều lệ Công ty tăng gấp đôi từ mức 1.665 tỷ đồng lên 3.330 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 1.665 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Theo kế hoạch, trong tháng 7/2021 sau khi hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ niêm yết lên sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.050 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 1.250 tỷ đồng.

Những con số trên được đưa ra dựa trên tình hình hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam và xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.250 điểm vào cuối năm 2021.

So với năm 2020, Chứng khoán Bản Việt kỳ vọng doanh thu tăng 18,5% và Lợi nhuận trước thuế tăng hơn 31%. Cổ tức dự kiến trong mức 10-15%.

Theo Chứng khoán Bản Việt, động lực chính của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2021 là tình hình bệnh dịch được kiểm soát.

Dịch Covid-19 sẽ dần được đẩy lùi với việc sản xuất và phân phối vắc xin tại nhiều quốc gia trên thế giới trong năm 2021, trong đó có Việt Nam.

toquoc.vn